Tillbaka

Träning på schemat, en hjälp mot ADHD?

Rörelse som en del av schemat, kan det hjälpa deltagare med ADHD att må bättre och klara av skolarbetet? Jimmie, som går på Allmän kurs, berättade om sin erfarenhet för Kävesta folkhögskolas styrelse några veckor innan skolavslutningen.

Det hela började efter att Jimmie lärde sig mer om hur träning kan hjälpa personer med ADHD.

– Jag tänkte, varför inte testa det? Så jag pratade med Karin (som är studievägledare) och vi kom fram till att pröva. I början träffades vi någon gång i veckan, men jag kände snabbt att jag behövde mer. Jag har ju ADHD alla dagar i veckan, liksom.

Från att tidigare varit borta från skolan mycket har Jimmie idag ökat sin närvaro till 98 procent.

– Hela mitt liv har förändrats sen jag började med träningen. Jag är mer koncentrerad på lektionerna, mer fokuserad och gladare. Jag hade svåra aggressionsproblem tidigare. Gick ofta runt halva dagen i skolan arg och halva lugn.

Kommunikationen med lärarna och möjligheterna att pröva olika lösningar menar Jimmie är viktigt för att bli sedd.

– Det skönaste med den här skolan är att jag kan blotta alla mina problem för lärarna och dom lyssnar. Jag har inte svar på allt, och lärarna har inte svar på allt, men vi kan alltid samarbeta och testa olika saker. Det spelar stor roll.

Att stå inför en lektionssal full med politiker verkade inte vara något problem för Jimmie, men så hade det förmodligen inte varit för något år sedan.

– Sett till min egen personliga resa så hade jag aldrig stått här framme och pratat med er när jag började på Kävesta. Det känns som att jag klarar allt idag, tack vare kommunikationen och all hjälp från skolan. I vintras var det jättemånga av mina vänner som tog studenten, och dom hade aldrig trott att dom skulle göra det.