Allmän kurs bjöd in till politisk debatt

7 februari, 2017
Cristina Örnebjär (Liberalerna) och Murad Artin (Vänsterpartiet) vid debatt på Kävesta folkhögskola

Sex riksdagsledamöter och två kommunpolitiker besökte Kävesta fredagen 3 februari. Anledningen var en debatt som anordnats av Allmän kurs. Samtliga riksdagspartier var representerade.

Debatten inleddes lättsamt med en presentationsrunda. Varje politiker fick svara på frågor som ”Vad är ditt drömyrke?”, ”Vilket är ditt motto i livet?” och ”Vad gör du när du inte jobbar och är politiker?”. Inledningen sköttes av Markus som går i klass 3b.

Markus höll i en presentationsrunda för politikerna

Markus höll i en presentationsrunda för politikerna

Därefter följde själva debatten, som var indelad i fyra olika teman. Två partier möttes under varje tema, som bestod av tre frågor på fem minuter. Övriga sex politiker fick sedan ge sitt partis syn under en minut. Ämnena som behandlades var:

  • Sverige och omvärlden: Murad Artin (v) och Cristina Örnebjär (l)
  • Hela Sverige ska leva, ekonomi och välstånd: Jonas Millard (sd) och Amanda Höjer (c)
  • Trygghet och det goda samhället: Jonas Eriksson (mp) och Lars-Axel Nordell (kd)
  • Framtidstro och utbildning: Lotta Olsson (m) och Eva-Lena Jansson (s)

Samtliga frågor hade förberetts av deltagarna på Allmän kurs. Samhällslärarna Tom och Wille höll dock i debatten och ställde frågorna till politikerna.