Samtal mellan Marie-Louise Forsberg-Fransson & Svante Gyrulf

12 september, 2014

Idag fick vi besök av Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd för Socialdemokraterna, samt Svante Gyrulf, landstingsstyrelseledamot för Moderaterna. De var inbjudna till ett samtal om landstingspolitik inför deltagarna på Allmän linje.

– Mycket roligt att dom ville komma, så här tre dagar före valet, säger Tom Landberg, lärare på allmän linje.

Samtalet styrdes av frågor som deltagarna ställt om kollektivtrafik, psykiatri, sjukvård, tandvård, med mera.

Personalbrist utmaning inom sjukvården

Representanterna verkade eniga om en av landstingets största utmaningar är den personalbrist som råder inom sjukvården och psykiatrin. Både arbetsmiljö och ledarskap kan utvecklas för att locka arbetskraft.

Båda politikerna ansåg att landstinget bör lita på kraften i den egna organisationen, istället för att ta in utomstående konsulter. Privatisering ansågs heller inte vara ett alternativ.

– Privatisering av landstingssjukvården är ingen lösning i sig. Vi vill inte sälja ut några sjukhus; men det vore samtidigt bra med flera privata läkare i länet, menade Gyrulf.

Fler behöver även utbildas inom yrkesgrupperna för att täcka framtida behov.

– Antalet examinerade sjuksköterskor från Örebro Universitet har sjunkit från 120 till 80. Vi anställer dem i princip sista terminen på deras utbildning, menade Forsberg-Fransson.

Synen på landstingsskatt skiljer sig

I och med mötets inramning som ett samtal brände det inte riktigt till mellan politikerna. En deltagare anmärkte på det och undrade varför de lät så överens. En skillnad visade sig direkt i synen på landstingsskatten.

– Vi ville höja skatten ett år före valet, vilket många menade var ostrategiskt, men det är för att vi vill satsa. Men Moderaterna sa Nej, Nej, Nej till det, sade Forsberg-Fransson.

– Jag tycker inte vi behöver göra av med mer skattepengar än nödvändigt. Vi vill sänka landstingsskatten eftersom vi har näst högst skatt i Sverige, menade Gyrolf.