”Konturer av strukturer” vid Musikhögskolan (14/2 2014)

18 februari, 2014

Danslinjen höll sin föreställning ”Konturer av strukturer” vid flera tillfällen under vecka 7. Fredagens två föreställningar gavs i konsertsalen på Musikhögskolan i Örebro. Vid eftermiddagsföreställningen var hela skolan på plats för att hänföras av de två helt igenom elevproducerade koreografierna ”Zeitplan och ”Did you say white?”.

Se fler bilder från Konturer av strukturer