Deltagarrådet på Kävesta gör skillnad

22 maj, 2015
Deltagarrådet sitter på filt och har picknick.

Kävesta har haft ett aktivt deltagarråd under läsåret 2014 – 2015. Deltagarrådet hade sitt sista möte i torsdags och nu summerar vi deras arbete.

Mycket har hänt tack vare deltagarrådet

  • Deltagarrådet har drivit många frågor. Här är ett urval:
  • Skidresa till Romme Alpin även i år
  • Fadderprogram för nya deltagare till höstterminen 2015
  • Yoga- och Zumbakvällar på skolan
  • Prioritera tillgänglighet i Kävestas likabehandlingsarbete
  • Bättre studiero i datasalar, biblioteket och under studietid. Biblioteket har fått en tyst avdelning och skolan har fått fler avskärmade studieplatser
  • Fler bärbara datorer har köpts in. Den som skriver fördjupningsarbeten kan låna hem en dator.

Forma deltagarrådet

Deltagarrådet har arbetat en hel del med att definiera sitt uppdrag, vilka frågor som ska tas upp där och ur deltagarrådet ska fungera i relation till övriga demokratiska forum på Kävesta (t.ex. Allmänna linjens råd och Kursråd).

Möten med andra aktörer

Kävestas deltagarråd har även mött och diskuterat med aktörer utanför skolan, som till exempel Folkbildningsrådets etiska råd, Svenska folkhögskolans lärarförbund och Sveriges förenade studentkårer.


Vad är deltagarrådet?

Deltagarrådet är ett forum där alla klasser kan lyfta skolgemensamma frågor. Alla klasser har representanter och dessa ansvarar för att kommunicera mellan klassen och deltagarrådet.

Deltagarrådet träffas i Kursråd en till två gånger per termin. Kursrådet består även av lärarrepresentanter, rektor och husmor.