Kävesta och Fellingsbro delar på 1 miljon för att driva #jagmed

15 april, 2016
Bild på ett rött hus med vita knuta. Framför huset en gärdesgård och runt det syrénhäckar. I nederdel av bild ett vitt fält med två logotyper, för #jagmed och ESF.

Projektorganisationen för #jagmed i Östra Mellansverige har nyligen gett grönt ljus för 31 lokala projekt. Kävesta och Fellingsbro folkhögskola kommer till och med 2018 att driva ett av dessa projekt, som skall finansieras med 1 miljon kronor från Europeiska Socialfonden (ESF).

#jagmed skall minska och mildra studieavhopp

Projektet #Jagmed syftar till att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden hos ungdomar i åldern 18 – 24 år. Projektets syfte är även att denna målgrupp ska stöttas i att komma tillbaka till studier, praktik eller arbete.

I Östra Mellansverige hoppar cirka 24 % av gymnasieungdomarna av sin utbildning. Avhoppen drabbar individen och samhället i form av bl.a. ohälsa och arbetslöshet.

Allmän kurs en väg att läsa in gymnasiet

Allmän kurs på folkhögskola en viktig samhällsresurs som ger dessa ungdomar möjlighet att läsa in gymnasiet, för att bli behöriga för högre studier och stärka sin position på arbetsmarknaden. Allmän kurs är förutom Komvux det enda alternativet för den som vill läsa in gymnasiet.

Information om Allmän linje på Kävesta

Kävesta och Fellingsbro förebygger frånvaro genom goda relationer

Kävesta och Fellingsbro folkhögskola kommer inom ramen för projektet att arbeta med att förebygga frånvaro. För att klara sina studier på folkhögskola är det viktigt att vara närvarande, eftersom pedagogiken bygger på aktivt deltagande och möten mellan människor.

Första steget i projektet genomfördes under februari 2016, och gick ut på att intervjua några deltagare om hur de uppfattade skolans stöd. Deltagarna var till största delen nöjda och lyfte bland annat fram att:

  • Det är positivt att skolan uppmärksammar och har en dialog kring deras frånvaro
  • Relationen med lärarna var en viktig faktor för att öka sin närvaro
  • Folkhögskolans personal visar en omsorg som man saknade under gymnasietiden

Utveckla ännu bättre metoder

Nu går projektet in i en genomförandefas där skolorna kommer arbeta med flera olika aktiviteter för att utveckla och stärka interna rutiner och uppföljning, till exempel:

  • Utveckla modeller för studieplanering
  • Utveckla frånvarouppföljningen för att ännu snabbare stötta deltagare med hög frånvaro

– Många deltagare är nöjda med det arbete vi gör idag. Men vi vill självklart utveckla våra metoder för frånvarohantering så att vi kan ge våra deltagare ännu bättre möjligheter att lyckas med sina studier, säger Anna Johansson, projektledare på Kävesta folkhögskola.

Kontakt

Om du vill veta mer om projektet och hur det drivs på Kävesta folkhögskola, kontakta Anna Johnsson, som är projektledare.

019-602 49 56
anna.johnsson.kavesta@folkbildning.net

Mer information om #jagmed

Mer om #jagmed på Kävesta och Fellingsbro

Mer om #jagmed inom Region Örebro län

Press om #jagmed

Folkhögskolorna ger en andra chans – Nerikes Allehanda skriver om delprojektet på Kävesta och Fellingsbro

Nytt projekt vill minska avhoppen – Nerikes Allehanda skriver om #jagmed inom Region Örebro län