Tillbaka

Siavosh Derakhti från Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet besökte Kävesta Aktuellt

Siavosh Derakhti föreläser på Kävesta folkhögskola.

Siavosh berättade inlevelsefullt och hjärtligt om hur han efter några struliga ungdomsår gick tillbaka till skolan och fick utlopp för sitt engagemang i samhällsfrågor.

Efter ett projektarbete på gymnasiet, som ledde honom och hans klass till Auschwitz, bildande han föreningen Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet (tidigare Unga muslimer mot antisemitism).

För sitt arbete har Siavosh fått ta emot priset till Raoul Wallenbergs minne. Något som även uppmärksammades av Barack Obama när denne besökte Stockholm.

Siavosh avslutade föreläsningen med att uppmana oss alla att inte ta demokrati och människorvärde för givet. Han lyfte fram tre viktiga saker om vi vill ha ett demokratiskt samhälle fritt från främlingsfientlighet:

  1. Gå och rösta!
  2. Organisera och engagera dig!
  3. Bygg relationer och broar mellan människor från olika områden!

Siavoshs föreläsning var en del i vårat arbete med projektet Inkludera Mera.