Tillbaka

Örebro rättighetscenter föreläste om diskriminering

Örebro rättighetscenter besökte Kävesta för att föreläsa på Aktuellt 25 januari 2018. Petra Elb, verksamhetsansvarig, berättade om organisationens arbete mot diskriminering.

Örebro rättighetscenter är en av 16 antidiskrimineringsbyråer i landet. Hos dessa kan var och en få gratis juridisk rådgivning i diskrimineringsärenden. Det innebär fall där någon blivit missgynnad utifrån minst en av de så kallade diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder
Petra framför en whiteboard där de sju diskrimineringsgrunderna är skrivna.

Petra Elb föreläste om diskriminering på Kävesta

Om du är osäker kan du få hjälp

Men hur vet jag om jag blivit utsatt för diskriminering, och hur går jag vidare med ärendet?

– Det spelar ingen roll om den som diskriminerar gör det med goda eller onda intentioner. Om man uppfattar det som diskriminerande eller kränkande så är det fel. Och då kan man kontakta oss, så kan vi ta reda på vad som gäller, berättade Petra.

Kampen för allas lika rättigheter fortsätter

Petra berättade  kort om några av de steg som tagits för allas lika rättigheter under de senaste 100 åren.

– 1939 var det tillåtet att avskeda arbetande kvinnor som var gravida. Viktigt att komma ihåg är att alla dessa steg togs för att folk kämpade för sina rättigheter. En intressant aktion var till exempel när många började ringa in till Försäkringskassan och sjukanmäla sig, ända tills homosexualitet slutade klassas som en sjukdom 1979. Det är spännande att tänka på vad vi i framtiden kommer att titta tillbaka på och se som orättvisor idag, sade Petra.

Kontakter

Örebro rättighetscenters hemsida

Diskrimineringsombudsmannen