Tillbaka

Medborgardialog på allmän kurs inför region 2015

Hans från Sesam pratar med en grupp deltagare på allmän linje.

Klass 1 och 2a fick idag besök av Andreas och Tobias från Örebro läns landsting samt Hans från Sesam. Temat var medborgardialog och hur den kanske kan förbättras.

Medborgardialoger är aktuellt eftersom Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro går samman 2015.

Inga blaha-blaha-svar

Andreas och Hans berättade lite om hur myndigheter kan arbeta med medborgarförslag och medborgardialog i allmänhet. De var ute efter nya sätt att tänka kring medborgarförslag, eftersom det ofta kan ta lång tid och vara svårt att få feedback på sina idéer.

– Hur kan vi göra så att medborgaren inte bara får ett blaha-blaha svar, undrade Hans från Sesam.

Just den frågan fick kanske inget svar idag, men efter introduktionen bildade klassen tre grupper som tillsammans med var sin besökare fick tid att diskutera sina egna tankar och idéer om vad som kan göra Örebro-regionen bättre.

Lokaltrafik, jobb och stöd till personer med funktionsnedsättningar

Lokaltrafiken togs upp i flera grupper – både hur den kan effektiviserar och hur den kanske kan göras billigare för medborgarna. En grupp diskuterade hur kontaktvägarna mellan gymnasieungdomar och företag/arbetslivet kan förbättras – så att fler får jobb efter studierna.

En intressant diskussion startade också om vilka som har möjlighet att föra fram sina idéer. Alla kanske inte har samma möjligheter att skriva, tala eller formulera sig – beroende på funktionsnedsättningar eller språkliga hinder. Hur kan man hjälpa dem?

Region Örebro län 2015

Läs mer om bildandet av Region i Örebro län på landstingets hemsida