Tillbaka

Johan Persson avtackas efter 10 år som klasspolitiker

Johan Persson sitter på ett bord i en lektionssal. Pekar ut i luften.

Under de senaste tio åren har Johan Persson (fp) varit en av de riksdagsledamöter som regelbundet besökt klasser på Kävestas allmän linje. Idag gjorde han sitt sista besök, denna gång till 2a och 2b, för att bland annat uppmana till politiskt engagemang.

Johan Persson har suttit som riksdagsledamot sedan 1998.

– Jag började med politiken för att jag var intresserad av och tyckte det var kul att diskutera och hitta lösningar på olika samhällsfrågor.

Fråga ut politikerna!

Dagens samtal rör sig vitt och brett, från droger och psykisk ohälsa till ungdomsarbetslöshet och demokratiutveckling. Johan poängterar flera gånger vikten av att folk engagerar sig politiskt, oavsett partitillhörighet.

– Demokratin kräver att vi ska lyssna på och ställa frågor till de politiker och folkvalda som representerar oss. Kom ihåg att om ni inte är med och tycker till får vi en sämre demokrati och sämre politiker, uppmanar Johan.

Bildning skapar egenmakt

Under diskussionernas gång blir det tydligt att det finns många olika bra och relevanta åsikter i klassrummet. Även om inte alla håller med Johan om exakt hur skolsystemet borde fungera, kan nog de flesta ställa upp på att bildning är viktigt.

– Tänk på att det är en förmån att gå hit. Bildning är det bästa sättet att skapa makt och egenmakt. Varje dag som ni går till skolan så blir Sverige bättre. Det finns inga genvägar.

Avslutningsvis får Johan Persson en liten gåva från Tom Landberg, som är den lärare som var med och startade upp projektet med klasspolitiker på Kävesta för tio år sedan.


Allmän linje på Kävesta folkhögskola