Tillbaka

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Information med anledning av coronaviruset

Här samlar vi uppdaterad information om hur Kävesta folkhögskola arbetar med anledning av coronaviruset covid-19.


Uppdaterat 2020-06-04

Information om höstterminen 2020

Folkhälsomyndigheten tar bort sin rekommendation om distansundervisning från och med den 15 juni. Det betyder att vi delvis kommer att kunna återgå till att ha undervisning på plats på Kävesta folkhögskola i höst.

Men det betyder inte att vi kan göra saker på exakt samma sätt som innan pandemin. Vi har fortfarande ett stort ansvar att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt, och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi arbetar just nu på en plan för hur undervisningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt i höst.

Undervisning på skolan – men annorlunda än vanligt

Eftersom planen ännu inte är klar så kan vi inte säga exakt hur alla detaljer kommer att se ut. Utifrån vad vi vet idag så planerar vi att:

  • Undervisning kommer att ske på plats på Kävesta, men alla deltagare kommer kanske inte att vara på plats samtidigt alla dagar.
  • Vi kommer inte att ha aktiviteter då vi blandar linjer på samma sätt som vi brukar.
  • Vi kommer att begränsa hur många som kan fika och äta samtidigt.

Vi skulle så klart önska att läget var annorlunda, men vi är glada över att kunna ha undervisning på plats och tycker att det är viktigt att komma ihåg att vi gör det här för att bidra till att minska smittspridningen.

Internatet

Alla som har fått boende på internatet kommer att kunna flytta in, men vi kommer att styra så att boende fördelas efter vilken linje de studerar på. Det innebär bland annat att det kommer att bli svårare att önska specifika rum/hus.

Skolstart

Mer information inför skolstarten kommer under vecka 26.


Uppdaterat 2020-04-28

Distansundervisning resten av terminen

Eftersom vi förväntar oss att nuvarande läge kommer att gälla fram till sommaren så har vi beslutat att all undervisning kommer att ske på distans under resten av terminen.

Digital skolavslutning

Det innebär bland annat att vi inte kommer att ha någon fysisk skolavslutning, varken i större eller mindre grupper. Istället kommer vi att ordna en digital avslutning för skolans personal och deltagare den 5 juni.


Uppdaterat 2020-04-03 – 10.30

Distansundervisningen fortsätter hela april

Folkhögskolorna har inte fått några nya rekommendationer om hur undervisningen ska skötas för att minska smittspridningen. Därför kommer all undervisning att fortsätta ske digitalt, preliminärt hela april.

Mer information senast 28 april

Senast 28 april informerar vi om hur undervisningen kommer att bedrivas i maj.


Uppdaterat 2020-03-23 – 16.00

Alla evenemang i april inställda

I syfte att minska risken för smittspridning i samhället så ställer Kävesta folkhögskola in samtliga evenemang under april.

Det gäller evenemang som vi själva arrangerar, samt även vårt deltagande i andra aktörers program.

Det gäller även Kävestadagen, som skulle ha hållits 25 april.

Vi återkommer angående evenemang i maj vid ett senare tillfälle.


Uppdaterat 2020-03-19 – 13.30

All undervisning sker digitalt 23/3 – 13/4

Från och med måndag 23/3 kommer all undervisning att ske digitalt. Allmän kurs har redan sedan 18/3 helt övergått till digital undervisning.

Detta gäller, till att börja med, fram till och med 13/4.

Det här innebär att:

  • Alla undervisningslokaler, samt matsal, kommer att vara stängda för deltagare.
  • Alla som bor på internatet har ett giltigt kontrakt terminen ut. Vi rekommenderar dock att alla som har möjlighet att bo någon annanstans gör det under denna period.

Vi gör så här för att följa regeringens och folkbildningsrådets rekommendationer. Syftet är att minska smittspridningen i samhället så mycket som möjligt.

Information om undervisningen

Varje linje/klasslärare kommer att informera sina egna deltagare om hur undervisningen ska gå till under denna period.

Kostnader

Under perioden med digital undervisning behöver inga deltagare betala några kostnader för mat och internathyra. Räkningen som gått ut för mars månad betalas som vanligt, men alla deltagare kompenseras vid ett senare tillfälle.

Påsklovet

Under påsklovet vecka 15 är samtliga deltagare lediga från studier, precis som vanligt.

Antagningen

Vi kommer att genomföra antagningen till samtliga kurser. Alla som ansöker kommer att få mer information om hur varje enskild linje genomför antagningen. Vi uppdaterar informationen på dessa sidor kontinuerligt:


Uppdaterat 2020-03-17 – 16.30

Distansundervisning

Vi kommer från och med 18/3 att påbörja arbetet med att på sikt kunna gå över till distansundervisning för så många av skolans deltagare som möjligt.

Detta gör vi för att följa regeringens och folkbildningsrådets rekommendationer. Syftet är att så gott vi kan hjälpa till att minska smittspridningen i samhället.

Antagningen

Vi planerar att genomföra antagningen till samtliga kurser. Vi tittar just nu på hur antagningsprov och intervjuer kan genomföras för dem som inte har möjlighet att komma till Kävesta.

Alla som har ansökt till Kävesta folkhögskola kommer att få mer information via mail och/eller Schoolsoft. Därför är det viktigt att den som har ansökt till oss håller sig uppdaterad.