Tillbaka

Hur blir hösten 2021 på Kävesta folkhögskola?

Rektor Lisa Rosander lutar sig mot en gärdesgård.

Här finns information om hur hösten 2021 blir på Kävesta folkhögskola. Rektor Lisa Rosander berättar om skolans planer och anpassningar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Informationen uppdaterades 2021-08-12.

Videohälsning från rektor Lisa

Här berättar rektor Lisa mer om vad vi behöver tänka på under hösten på Kävesta folkhögskola. Om du hellre vill läsa informationen så finns texten under videon.


Vi återgår stegvis till undervisning på plats

När hösten startar behöver vi komma ihåg att pandemin inte är över. Mycket går åt rätt håll och Folkhälsomyndigheten har lättat på vissa restriktioner. Men alla är ännu inte vaccinerade och den mer smittsamma deltavarianten har tagit över under sommaren.

Planen för höstterminen är att Kävesta folkhögskola stegvis och med försiktighet ska återgå till att ha all undervisning på plats. För att göra det på ett säkert sätt kommer vi att anpassa verksamheten, bland annat med hjälp av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vuxenutbildningar. För våra utbildningar betyder det att:

  • Profilkurserna i dans, konst- och formgivning samt musik kommer att ha alla deltagare på plats från start 25 augusti.
  • Allmän kurs kommer att börja terminen med ungefär hälften av deltagarna på plats varje dag. Vi ser verkligen fram emot detta eftersom Allmän kurs har arbetat helt på distans sedan förra hösten.
  • Preliminärt räknar vi med att alla deltagare ska kunna ha undervisning på plats från och med 13 september.

Planen gäller tills vidare

För att denna planering ska fungera gäller det att smittspridningen håller sig på en hanterbar nivå. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kommer vi självklart att anpassa undervisningen på de sätt som krävs.

Skolans anpassningar

På Kävesta folkhögskola kommer vi att arbeta med ungefär samma anpassningar som vi haft sedan hösten 2020. Bland annat betyder det att vi:

  • Inte har några att ha några fysiska samlingar för alla linjer (som föreläsningar eller friluftsdagar).
  • Schemalägger mat- och fikatider för att så få som möjligt ska vara i matsalen samtidigt.
  • Varje utbildning håller sig till ”sina egna” hus och lokaler i övrigt.

Vi hjälps åt för att minska risken för smittspridning

För att skolans anpassningar ska fungera, samt för att skydda sig själva och andra, så behöver alla som studerar och arbetar på skolan ta ett stort personligt ansvar. Alla förväntas följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, särskilt genom att:

  1. vara hemma vid sjukdom eller symtom
  2. hålla avstånd så gott det går
  3. tvätta händerna ofta och noggrant
  4. vaccinera sig när man får möjlighet

Med det sagt vill jag och skolans personal hälsa att vi ser fram emot att träffa er!

Lisa Rosander, rektor


Relaterad information

Skolstart och inflyttning på internatet

Mer information om skolstarten och inflyttningen på internatet hittar du här: