Tillbaka

Här behöver man inte vara tuff, för ingen annan är det

Porträtt Ulla Wiberg i vit stickad tröja framför en displayskåp med uppstoppade fåglar.

Efter 16 år som rektor på Kävesta folkhögskola gick Ulla Wiberg motvilligt i pension vid 67. Att hon gärna hade fortsatt ännu längre blir tydligt när man hör hennes beskriva sina minnen. En varm omtanke om Kävesta folkhögskolas personal, deltagare och historia lyser igenom. Denna text är ett utdrag ur en längre intervju som gjordes med anledning av skolans 150-årsfirande.

Se hela intervjun här

Rektorsintervju med Ulla Wiberg

Världens bästa jobb

Ulla beskriver rektorstjänsten som det bästa jobbet i världen. Eftersom hennes barn var stora kunde hon delta i det mesta som hände. Allt ifrån att närvara vid kvällskonserter till att gå på gymnastik i Sköllersta med internateleverna.

– Jag hade inte åtta timmars arbetsdag, det blev ju som det blev ibland. Men jag älskade mitt jobb, det var så roligt att det inte var klokt, berättar hon.

Nära kontakt med deltagarna

När det kändes som att alla gick i takt, hade samsyn och arbetade mot ett gemensamt mål var något som stimulerade Ulla. Men även kontakten med skolans deltagare bidrog starkt till att hon trivdes med jobbet. Hon lade mycket tid på att möta deltagarna och få dem att känna sig välkomna.

– Det kan låta fånigt men jag pluggade intensivt på klasslistorna för att lära mig alla namnen innan vi började på hösten. På en folkhögskola är man inte så många och alla kan bli sedda, det är väldigt viktigt.

Man behöver inte passa in i en mall

Hur viktigt det är med en trygg och tillåtande miljö märkte Ulla redan när hon som lärare i svenska gav en grupp i uppgift att skriva dagbok och lämna in den varje vecka. Hon minns hur flera av dem hade stark ångest inför skolstarten, men att den skingrades när de insåg att andra också var nervösa och att det inte var något fel på dem.

– I ett annat projekt var det en ungdom som beskrev det som att ”här behöver man inte vara tuff, för det är ingen annan som är det”. Jag tror det ligger något i det, att man får vara som man är och utvecklas i sin egen takt. Det finns ingen form för hur en folkhögskoleelev ska vara.

Utveckling av skolans profil

Ett projekt som Ulla var ansvarig för har starkt format Kävesta folkhögskolas nuvarande profil, nämligen att starta en danslinje. Till en början fanns det inga lokaler för dans på Kävesta – en stark kontrast mot skolans nyligen utbyggda och toppmoderna danshus.

– Vi fick hyra lokaler på universitetet och de kunde dansa i tingshuset i Sköllersta någon eftermiddag, eller i olika lokaler här på skolan, innan vi fick ett danshus 2007. Det var maximalt bra!

Stark tilltro till framtiden

Kävesta folkhögskola har funnits i 150 år och Ulla känner stark tilltro till framtiden. Hon besöker Kävesta ofta och kan tydligt se hur deltagarna år efter år fortsätter trivas och utvecklas.

– Vi också har en huvudman som satsar och håller skolan under armarna – och har gjort det så länge jag har varit med. Så är det något jag tror på så är det Kävesta folkhögskola, den saken är klar, avslutar Ulla.


Tre rektorsintervjuer under 150-årsjubileumet

Sedan starten 1873 har Kävesta folkhögskola haft tio olika rektorer. Många har alltså tjänstgjort länge. J.V. Jonsson ledde skolan genom sekelskiftet 1900 och var den som stannade på sin post längst: hela 32 år.

Under hösten 2023 hade skolan möjlighet att intervjua de tre rektorer som ännu är i livet: Signild Håkansson, Ulla Wiberg och Lisa Rosander. Dessa intervjuer utgör en del av skolans 150-årsfirande.

Mer om 150-årsfirandet

Alla rektorsintervjuer på Youtube

Artiklar och information om Kävesta folkhögskolas 150-årsfirande