Tillbaka

Fossilt är fossilt – Aktuellt om hopp och allvar i klimatfrågan

Malin Isaksson och Therese Hjelseth besökte Kävesta för denna veckas aktuellt. De arbetar båda två med miljö- och klimatfrågor inom Region Örebro län. Under föreläsningen fick vi lära oss mer om de mål och strategier som finns internationellt, nationellt och regionalt, för att minska människans klimatpåverkan.

Parisavtalet ger hopp

Gränsen för vad vår jord tål, så att vi människor kan fortsätta leva här, beror på många olika saker. Klimatet är en del, men vi behöver även ta hänsyn till försurning, förändrad markanvändning och att många djurarter dör ut.

– Parisavtalet är viktigt. Om alla länder som skrivit på också följer det, så kommer vi kunna nå en temperaturökning på 1,5 grader, vilket är under tvågradersmålet. Det visar att det finns hopp om att saker är möjliga att göra, även om läget är allvarligt, berättade Malin Isaksson, utredningssekreterare på staben hållbar utveckling.

Positiva exempel från länet

Inom Örebro län kan man också se en positiv utveckling inom vissa områden. Bland annat berättade Therese Hjelseth, områdeschef på energi och klimat, att i Örebro län minskar växthusgasutsläppen  snabbare än riksgenomsnittet. Samtidigt räknas inte alla utsläpp med. Till exempel finns det ett mörkertal som handlar om vår privata konsumtion.

– Det är ju lätt att tänka att det är miljövänligt att handla via nätet. Men varorna måste fortfarande skickas. Om någon av er var och hämtade ut paket innan jul så såg ni hur många paket som skickas – och en stor del av dessa flögs långa sträckor, förklarade Therese.

Therese Hjelseth på Aktuellt 2018-02-08

Therese Hjelseth på Aktuellt 2018-02-08

Kävesta en föregångare inom Region Örebro län

Region Örebro läns miljöarbete handlar bland annat om att minska mängden engångsprodukter, som ofta används inom sjukvården. Nästan 28 % av organisationens miljöpåverkan kommer från dessa produkter. Men genom att byta ut t.ex. engångslakan, engångskläder och engångshanddukar så kan denna miljöpåverkan minska. Regionen ansvarar även för busstrafiken, som till stora delar går på biogas och rapsbaserade drivmedel.

Malin Isaksson menade också att Kävesta folkhögskola var ett inspirerande exempel inom Regionens verksamhet.

– Ni är verkligen en föregångsverksamhet, bland annat så som ni arbetar med ekologisk och rättvis mat i köket. Även Musikens hus representerar en ny typ av byggnad inom regionen, som är mycket miljövänlig och energieffektiv.

Miljögruppens aktiviteter

På Kävesta har det länge funnits en aktiv miljögrupp, med engagerade deltagare. Nu kommer gruppen att bli större, med representanter från alla klasser och utbildningar. Malin Norberg, som länge varit aktiv i gruppen, avslutade Aktuellt med att berätta lite om vad som skett genom åren.

– Vi har haft flera klädbytardagar som varit populära och gjort studiebesök, till exempel på Kung Markatta, berättade Malin.

Malin berättade om miljögruppens aktiviteter

Malin berättade om miljögruppens aktiviteter

Vill du läsa mer?

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017 – 2020

Parisavtalet

Kävestas miljöarbete

Miljögruppen ordnade klädbytardag