Tillbaka

Finländskt besök från hela världen

Gruppfoto på deltagare och personal i utemiljö

Under vecka 12 hade vi besök av deltagare från Kävestas finländska vänskola Borgå folkakademi. Deltagarna som besökte Kävesta studerar Svenska för invandrare i Finland. Temat för besöket var globalisering och Allmän linjes inriktning Geografi och kulturer var huvudvärdar.

Veckan innehöll många besök och aktiviteter. En tur gick till Stockholm för att se Tekniska museets utställning om uppfinningar med internationellt genomslag. De svenska och finländska deltagarna besökte även Volvo i Hallsberg, ett företag i närområdet som arbetar både lokalt och globalt.

Deltagare guidas runt i Volvos fabrikslokaler, iförda reflexvästar.

På studiebesök hos Volvo i Hallsberg. Foto: Signe Freed

Deltagarna från Borgå träffade flera klasser på allmän linje. Sista aktiviteten var att Kävestas deltagare i klass 2A presenterade en uppgift där de undersökt historien hos de finländska deltagarnas hemländer.

– Deltagarna från Borgå visade sig bokstavligt talat komma från hela världen. Det gick hand i hand med globaliseringsarbetet vi arbetade med, menar en deltagare på Kävesta.

Men det blev inte bara teoretiska studier under veckan. Besöket innehöll även kulturella och sociala aktiviteter som teater och bowling.

– Bästa under veckan tycker jag var avslutningen, med bowling och mat. Nu ser jag självklart fram emot när vi ska besöka till Finland, menar en annan deltagare på Kävesta.

Utbytet fortsätter nämligen vecka 19, då deltagare och personal från Kävesta folkhögskola besöker Borgå.