Kävestadagen 2014

19 december, 2013

Välkommen till öppet hus på Kävesta!

Under dagen visar skolans deltagare upp ett axplock av vad de arbetat med under läsåret.

Mer om Kävestadagen