Kävestas deltagare engagerade i Musikhjälpen

12 december, 2016
Magnus trycker tygpåsar till Musikhjälpen 2016

En grupp deltagare på Kävesta har entusiastiskt samlat in pengar till Musikhjälpen under hösten. Under vecka 50 inleds slutspurten, när Musikhjälpen slår upp sin bur inne i Örebro. Redan nu är gruppen uppe i cirka 6000 kronor och under veckan kommer de att medverka i en rad sammanhang för att samla in ännu mer pengar till att barn i krig ska få möjlighet att gå i skola.

Träffande tema

Magnus Holm läser in gymnasiet på Allmän linje och har varit drivande i gruppen. Temat, att fler barn i krig ska få möjlighet att gå i skola, väckte känslor hos många på skolan.

– Vi är vuxenstuderande som själva har kunnat välja att studera på Kävesta för att utvecklas. Jag tror att många av oss ser det som att vi har fått en unik möjlighet. Det skapar en vilja att hjälpa andra, säger Magnus.

Fika drar in mycket pengar

Under hösten har gruppen bland annat samlat in donationer i samband med offentliga arrangemang som skolan ordnat.

– Vi har även sålt hembakat fika på skolan. Första gången drog vi in tusen kronor. Det känns ganska typiskt för en folkhögskola att fika går hem, berättar Magnus med ett leende.

Egna tygpåsar

På onsdag 14/12 håller gruppen till på Våghustorget hela dagen för att bland annat sälja tygpåsar.

– Vi har både designat och tryckt påsarna själva. I Konst- och formgivningslinjens verkstad har vi kunnat screentrycka dem för hand, säger Magnus.

Ytterligare donationer kommer att tas emot under veckan i samband med Danslinjens föreställning på Örebro konsthall (14/12 & 17/12) samt Musiklinjens julkonsert i Nicolaikyrkan (15/12).

Alla evenemang vecka 50

Onsdag 14/12

8.00 – 18.00: Försäljning av bl.a. tygpåsar i tält på Våghustorget
17.00: Danslinjen ger föreställning i Örebro konsthall

Torsdag 15/12

19.00: Julkonsert med Musiklinjen i S:t Nicolai kyrka.

Lördag 17/12

13.30 & 15.00: Danslinjen ger föreställning i Örebro konsthall

Signild Håkansson berättade om Kävesta och folkhögskolans historia

16 september, 2016
En kvinna står på scen bakom ett högt ståbord.

Signild Håkansson besökte Mötesplats Kävesta i onsdags kväll. Signild berättade historien om både Kävesta och folkhögskolan som skolform. Flera tidigare deltagare och lärare var på plats för att återuppleva gamla minnen.

Själv startade Signild sin folkhögskolebana 1975, som lärare på Kävesta. Signild blev sedan skolans första kvinnliga rektor 1983 och arbetade här till 1994, då hon gick till Folkbildningsrådet.

Extra roligt denna kväll var att även Signilds mor, Rut, närvarade. Rut gick i sin tur på Kävesta 1947 och berättar så här om sin första dag:

I början av maj det året har jag packat min resväska. Den är lagom stor för pakethållaren på cykeln. Några läroböcker som jag lånat av en kamrat, och lite kläder har jag lagt ner.

Jag trampar på i landsvägsgruset, det är 18 km till Kävesta. Vid några gårdar är bönder på väg till morgonmjölkningen. På herrgårdsfälten dundrar traktorerna.

Jag speglar mig i den blanka cykellyktan framför styret och ser ett lyckligt ansikte. Tre månader framåt skall jag leva ett annat liv. Cykelhjulen sjunger frihetssånger.

En ensemble från Musiklinjens Jazz-, pop- och rockinriktning inledde kvällen, som när mörkret fallit avslutades med ett besök i skolans museum.

Bilder från Mötesplats Kävesta med Signild Håkansson

Volleybollturnering våren 2016

8 juni, 2016

Vi höll Kävesta folkhögskolas årliga volleybollturnering den 2 juni. På förmiddagen spelade partybandet utomhus i ”gropen” och efter lunch drog turneringen igång.

Större delen av skolan var samlad vid volleybollplanen bakom danshuset och njöt av sol, intensivt spel, fika och glass.

Sju lag hade anmält sig till tävlingen och efter flera tuffa matcher möttes tre lag i finalgruppen: JPR, Klassikerna och Lärarlaget.

– Lärarlaget var direktkvalificerade till finalgruppen på grund av sin erfarenhet och ålder, konstaterade Kävestas volleybollgeneral Allan med ett leende.

Efter två finalmatcher upprepade JPR förra årets bragd och hissade trofén efter att ha gått obesegrade genom turneringen med fyra vinster. Stort grattis!

Bilder från volleybollturnering på Kävesta 2016

Kävesta bjöd in till regional konferens för Inkludera Mera

22 oktober, 2015
Fem personer sitter runt ett bord och diskuterar. En antecknar på stort papper.

Tisdagen 20 oktober samlades ett tjugotal deltagare och lärare från sex folkhögskolor (Kävesta, Mora, Hagaberg, Nyköping, Västerås och Karlskoga) på Kävesta, för att utbyta erfarenheter av projektet Inkludera Mera. Representanter från SISU – Indrottsutbildarna, Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) och Tegelbruket bjöd på sina erfarenheter under rubriken ”Föreningslivet – en arena för integration”.

Föreningslivet som arena för integration

David Fast berättade om SISU och ÖLIFs arbete med ensamkommande flyktingar, där föreningarna erbjuder ledarutbildningar och hjälp att starta upp ny föreningsverksamhet i den norra länsdelen.

Jasmin Benca berättade också hur ÖLIF kommer att arbeta vidare med projektet.

Daniela Durmaz berättade om den verksamhet Tegelbruket har för att stötta och underlätta för unga tjejer att ordna aktiviteter inom spontanidrott och kultur.

– Jag tror vi alla blev inspirerade av hur Daniela arbetat med att stötta och lämna över ansvaret till ungdomarna själva. Det kan vi som folkhögskolor lära oss av, säger Tom Landberg, ansvarig för Inkludera Mera på Kävesta.

Två personer sitter vid ett bord. Den ena vilar huvudet på handen. Den andra pratar.

Daniela Durmaz och Jasmin Benca berättar om sina verksamheter.

Erfarenhetsutbyte och nya tankar

Dagen fortsatte med att skolorna presenterade sina olika arbeten inom ramen för Inkludera Mera.

– Jag tror att vi alla fick upp ögonen både för vad vi själva faktiskt har åstadkommit, och hur andra har jobbat. Vi fick många intressanta uppslag om hur vi kan arbeta vidare med projektet, berättar Anna Johnsson, verksamhetsutvecklare på Kävesta.

Skolorna berättade om många olika metoder och arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle, bland annat:

 • Språkcaféer
 • Besök på asylboenden
 • Julbasaarer
 • Tematiskt arbete i undervisningen
 • Offentliga föreläsningar
En grupp från Inkludera Mera projektet diskuterar i biblioteket.

Gruppdiskussion i Kävestas bibliotek

Metodbok kommer i december

Planen för hela Inkludera Mera-projektet är att erfarenheterna från alla 31 deltagande skolor ska samlas i en metodbok.

Boken ska presenteras i december och är tänkt att ge inspiration och handfasta förslag på hur både lokalsamhälle och skola kan arbeta med inkludering.

Fakta om Inkludera Mera

Inkludera Mera är ett projekt som drivs med medel från Arvsfonden. 31 folkhögskolor över hela landet deltar.

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att motverka rasism, intolerans och främlingsfientlighet och för ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer på www.inkluderamera.se.

Deltagarrådet på Kävesta gör skillnad

22 maj, 2015
Deltagarrådet sitter på filt och har picknick.

Kävesta har haft ett aktivt deltagarråd under läsåret 2014 – 2015. Deltagarrådet hade sitt sista möte i torsdags och nu summerar vi deras arbete.

Mycket har hänt tack vare deltagarrådet

 • Deltagarrådet har drivit många frågor. Här är ett urval:
 • Skidresa till Romme Alpin även i år
 • Fadderprogram för nya deltagare till höstterminen 2015
 • Yoga- och Zumbakvällar på skolan
 • Prioritera tillgänglighet i Kävestas likabehandlingsarbete
 • Bättre studiero i datasalar, biblioteket och under studietid. Biblioteket har fått en tyst avdelning och skolan har fått fler avskärmade studieplatser
 • Fler bärbara datorer har köpts in. Den som skriver fördjupningsarbeten kan låna hem en dator.

Forma deltagarrådet

Deltagarrådet har arbetat en hel del med att definiera sitt uppdrag, vilka frågor som ska tas upp där och ur deltagarrådet ska fungera i relation till övriga demokratiska forum på Kävesta (t.ex. Allmänna linjens råd och Kursråd).

Möten med andra aktörer

Kävestas deltagarråd har även mött och diskuterat med aktörer utanför skolan, som till exempel Folkbildningsrådets etiska råd, Svenska folkhögskolans lärarförbund och Sveriges förenade studentkårer.


Vad är deltagarrådet?

Deltagarrådet är ett forum där alla klasser kan lyfta skolgemensamma frågor. Alla klasser har representanter och dessa ansvarar för att kommunicera mellan klassen och deltagarrådet.

Deltagarrådet träffas i Kursråd en till två gånger per termin. Kursrådet består även av lärarrepresentanter, rektor och husmor.

Mikael Sjömilla om att hitta sin talang och bilduttryck

30 april, 2015
Mikael framför en powerpointbild

Mikael Sjömilla har bland annat arbetat med bild och form för Cullbergbaletten och Riksteatern. Idag föreläste han på Kävesta folkhögskola om hur han hittade sin talang och egna uttryckssätt.

Sitt eget konstnärliga uttryckssätt

På högstadiet hittade Mikael tecknandet och sitt eget bilduttryck.

– Jag var blixtsnabb på att överföra något jag sett, hört eller läst till handen och pappret. Men läraren tyckte att det var viktigast att jag ritade perspektiv med linjal.

Ville bli poet eller bildkonstnär

Kulturämnen som konst, dans och musik var det som Mikael var mest intresserad av under högstadiet. Han hoppades att studievägledaren skulle ge honom en skjuts ut i världen.

– Jag berättade att jag ville bli poet eller bildkonstnär. Men studievägledaren menade att för det behövde man vara begåvade, och det kunde han inte se att jag var.

Ängeln från Kumla

Efter gymnasiet träffade Mikael en person som såg hans talang och uppmuntrade honom.

– Jag träffade en ängel från Kumla som såg mina teckningar. Han sa åt mig att jag skulle rita som jag ville, och jag insåg att jag kunde göra saker på mitt sätt.

Därefter har Mikael följt sina drömmar och utvecklat sina talanger.

– Jag har studerat skrivande på en folkhögskola, läst mycket, arbetat med bland annat bild & form, fotografi och grafisk formgivning.


Mikael Sjömillas hemsida

Samtal mellan Marie-Louise Forsberg-Fransson & Svante Gyrulf

12 september, 2014

Idag fick vi besök av Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd för Socialdemokraterna, samt Svante Gyrulf, landstingsstyrelseledamot för Moderaterna. De var inbjudna till ett samtal om landstingspolitik inför deltagarna på Allmän linje.

– Mycket roligt att dom ville komma, så här tre dagar före valet, säger Tom Landberg, lärare på allmän linje.

Samtalet styrdes av frågor som deltagarna ställt om kollektivtrafik, psykiatri, sjukvård, tandvård, med mera.

Personalbrist utmaning inom sjukvården

Representanterna verkade eniga om en av landstingets största utmaningar är den personalbrist som råder inom sjukvården och psykiatrin. Både arbetsmiljö och ledarskap kan utvecklas för att locka arbetskraft.

Båda politikerna ansåg att landstinget bör lita på kraften i den egna organisationen, istället för att ta in utomstående konsulter. Privatisering ansågs heller inte vara ett alternativ.

– Privatisering av landstingssjukvården är ingen lösning i sig. Vi vill inte sälja ut några sjukhus; men det vore samtidigt bra med flera privata läkare i länet, menade Gyrulf.

Fler behöver även utbildas inom yrkesgrupperna för att täcka framtida behov.

– Antalet examinerade sjuksköterskor från Örebro Universitet har sjunkit från 120 till 80. Vi anställer dem i princip sista terminen på deras utbildning, menade Forsberg-Fransson.

Synen på landstingsskatt skiljer sig

I och med mötets inramning som ett samtal brände det inte riktigt till mellan politikerna. En deltagare anmärkte på det och undrade varför de lät så överens. En skillnad visade sig direkt i synen på landstingsskatten.

– Vi ville höja skatten ett år före valet, vilket många menade var ostrategiskt, men det är för att vi vill satsa. Men Moderaterna sa Nej, Nej, Nej till det, sade Forsberg-Fransson.

– Jag tycker inte vi behöver göra av med mer skattepengar än nödvändigt. Vi vill sänka landstingsskatten eftersom vi har näst högst skatt i Sverige, menade Gyrolf.

 

Rödgrön majoritet i skolvalet på Kävesta

5 september, 2014
En person släpper ett kuvert ner i en valurna där det står "skolval". Bredvid en valförrättare på en stol.

Inför riksdagsvalet den 14:e september hade vi idag skolval på Kävesta. Liksom till EU-parlamentsvalet i våras blev Miljöpartiet största parti, nu med 30,6 % av rösterna.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ fick tillsammans 78,1 % av rösterna. Valdeltagandet (personal borträknad) var högt, hela 85 %.

Se hela valresultatet – diagram och tabeller

Siavosh Derakhti från Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet besökte Kävesta Aktuellt

27 mars, 2014
Siavosh Derakhti föreläser på Kävesta folkhögskola.

Siavosh berättade inlevelsefullt och hjärtligt om hur han efter några struliga ungdomsår gick tillbaka till skolan och fick utlopp för sitt engagemang i samhällsfrågor.

Efter ett projektarbete på gymnasiet, som ledde honom och hans klass till Auschwitz, bildande han föreningen Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet (tidigare Unga muslimer mot antisemitism).

Läs mer om Siavosh Derakhtis föreläsning

200 plagg växlar ägare under klädbytardag på Kävesta

6 mars, 2014
Kristin, Mira , Amilia & Nicoló hjälps åt att sortera insamlade kläder.

Mira Jägermar och Amilia Björklund såg en dokumentär om textilarbetares arbetsvillkor i Bangladesh och bestämde sig för att ordna en klädbytardag på Kävesta.

– Vi tyckte att det vore en rolig grej att ordna en klädbytardag. Det är bra för miljön och perfekt för oss som studerar och inte har så mycket pengar, säger Mira, som går danslinjen.

– Genom att lämna in plagg man tröttnat på och få nya gratis ger man kläderna nytt liv utan att konsumera mer, säger Amilia som går på linjen för konst och formgivning.

Läs mer om oanade fördelar med att byta till sig