Tillbaka

Carl-Johan minns sin tid på Kävesta i slutet av 60-talet

Porträttafoto av Carl-Johan som har vitt hår, gråbrun rutig skjorta och ler snällt. Text på bilden: - Jag önskar verkligen att folkhögskolan får fortsätta finnas och att alla möjliga olika inriktningar får finnas.

På en sommarkurs i träslöjd 2023 hör Miriam av en slump Carl-Johan berätta om förra gången han gick på folkhögskola: vid Kävesta 1967-1969. Tillsammans gör de en intervju för www.folkhögskola.nu, där Miriam jobbar. Här är ett utdrag.

Sjuårig folkskola gav ingen lust att studera vidare

När Carl-Johan var ung såg inte utbildningssystemet likadant ut som idag. Han gick endast sju år i folkskolan. Skoltiden gav honom dessutom dåligt förtroende att studera.

– Jag hade gått om tvåan och hade stora problem med läs- och skrivsvårigheter och med dyskalkyli och jag hade väldigt lite social förmåga. Så när jag slutade skolan hade jag ingen som helst lust att läsa vidare.

Efter folkskolan började Carl-Johan köra häst i skogen, och fortsatte sedan med militärtjänst, bland annat sex månader för FN. Men han kände att han ville något mer.

– Jag kände att jag måste göra något annat, jag kan inte ha det såhär för då kommer jag att gå under. Jag ville komma ut i samhället. Där vi bodde fanns det flera syskonskaror som aldrig kom ut, utan som bara bodde för sig själva. Så ville inte jag ha det. 

Folkhögskolans pedagogik fungerade bra

Valet föll på Kävesta folkhögskola, där han kunde studera vid Allmän kurs för att läsa in motsvarande realskola och ta studenten. Folkhögskolans pedagogik fungerade bra för Carl-Johan.

– Jag minns att vi hade en lärare i svenska och jag som hade svårt just med svenskan fick lära mig att göra på väldigt många olika sätt. På så vis fångade man in hur varje människa var och på vilken nivå den låg och sen fick man jobba utifrån det. Man kan säga att det var olika krav beroende på var man befann sig och det fungerade jättebra.

Förutom behörigheter för vidare studier så fick Carl-Johan även ett stärkt självförtroende, känslan av att kunna lyckas.

– Under det andra året hade flera läst in så pass mycket att de kunde tenta av realskolan och studenten. Och jag som hade haft så svårt… Jag lyckades tenta av svenskan och fick litet a! Hur det kändes? Ja det var jättebra! Egentligen var det ju hårt jobb som låg bakom, men det var samtidigt jätteroligt.

Viktigt att vuxna får chansen att fortsätta lära sig

Under de femtio år som gått sedan Carl-Johan studerade på Kävesta har han hunnit läsa på vuxengymnasium och socialhögskolan. Han har ett långt yrkesliv bakom sig som kurator och psykoterapeut. Folkhögskolan var en möjlighet som har vill att alla ska kunna få.

– Jag önskar verkligen att folkhögskolan får fortsätta finnas och att alla möjliga olika inriktningar får finnas. Det är så viktigt att även vi som är vuxna får chans att fortsätta lära oss. Och så är pedagogiken så bra.


Intervjun publicerades först av Miriam Steinbach (även foto) på www.folkhögskola.nu 17 augusti 2023. Läs originalartikeln:

Det är så viktigt att få fortsätta lära