Tillbaka

Besök från Runö Folkhögskola – Inkludera Mera

Gruppfoto med deltagare från Kävesta och Runö folkhögskola, framför konsthuset

Idag har vi haft besök av femton deltagare och en lärare ifrån allmän linje på Runö Folkhögskola. Besöket var en del av projektet Inkludera Mera, som pågått under året med olika aktiviteter på olika folkhögskolor, till exempel politiska debatter, erfarenhetsutbyten och aktivism.

Under eftermiddagen fick deltagare från båda skolorna lära sig mer om vad ett personligt ombud är, och vilken hjälp dom erbjuder. En av Kävestas deltagare berättade om sina egna erfarenheter av att ha ett personligt ombud. I Örebro kommun finns tre personliga ombud, som kan hjälpa personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Örebro kommun har mer information om personligt ombud.

– Jag tror det var en nyhet för nästan alla att detta finns. Alla har sagt att det finns många sammanhang där man själv kanske skulle behöva hjälp av ett personligt ombud, till exempel i kontakt med Försäkringskassan eller för att förstå andra myndighetsbesked, berättar Tom Landberg som är lärare på allmän linje.

Besöket från Runö är en del av en ringdans där folkhögskolorna som deltar i Inkludera Mera-projektet besöker varandra. Nästa vecka kommer Kävestas deltagare att åka till Mångkulturellt folkbildningscentrum, MKFC Stockholms folkhögskola.