Tillbaka

Anpassningar på grund av Corona – Inför skolstart hösten 2020

Skolans rektor Lisa lutar sig mot en gärdesgård, framför en damm med fontän.

Nästa vecka börjar läsåret 2020 – 2021 på Kävesta folkhögskola. Här kan du hitta information om skolstarten och hur vi kommer att arbeta utifrån Corona.


Skolstart på olika dagar

Tidigare i sommar har alla som ska börja på Kävesta i höst fått information om skolstarten. Det är viktigt att du läser informationen noga, eftersom alla inte börjar samma dag: Information om skolstart hösten 2020


Undervisning på plats, med anpassningar

Vi planerar att ha undervisning på plats på Kävesta i höst. För att minska risken att sprida smitta så ska vi följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och:

  • Vara så få personer som möjligt på skolan samtidigt
  • Stanna hemma även om vi bara känner oss lite förkylda
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten

Det betyder bland annat att vi inte kommer att kunna umgås och göra saker tillsammans hela skolan. Vi kommer till exempel att fika och äta linjevis, och vi kommer inte ha några gemensamma friluftsdagar, föreläsningar eller valämnen.

Alla utbildningar kommer att anpassa undervisningen efter Folkhälsomyndighetens råd. Det betyder att vissa moment kan behöva anpassas, eller strykas helt, för att undervisningen ska kunna ske på ett säkert sätt.

Exempel på anpassningar för allmän kurs

På allmän kurs har vi prioriterat att alla i klass 1 kommer att vara på plats på skolan alla dagar. Du som ska studera i klass 2 eller klass 3 kommer delvis att göra det på distans, och har därför möjlighet att låna en dator av skolan om du behöver. Du får mer information och ditt schema vid skolstarten.

Exempel på anpassningar för profilkurserna

Du som ska gå en av profilkurserna i dans, konst eller musik kommer att ha all undervisning på plats på skolan. Vi vet dock inte exakt hur det blir med dansföreställningar, konstutställningar och konserter under hösten.

Exempel på anpassningar för internatboende

För att minska risken för smittspridning så har vi bestämt att ingen får ta emot gäster på internatet, tills vidare. Vi önskar även att ingen reser härifrån i onödan.

Information om inflyttningen på internatet