Tillbaka

Allmän kurs fortsätter med distansundervisning efter nyår

Information med anledning av coronaviruset

Allmän kurs har arbetat på distans sedan lokala allmänna råd infördes i Region Örebro län i november. Distansundervisningen fortsätter under vårterminen, preliminärt till sportlovet vecka 8.

Varför fortsatta distansstudier?

Allmän kurs kommer att fortsätta vara på distans eftersom smittspridningen fortfarande är mycket hög i samhället. Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen kommer att vara hög även efter jul och nyår.

-Vi gör så här för att både personal och deltagare ska kunna ställa in sig på att arbeta på distans under en längre tid. Genom att bestämma oss för att fortsätta åtminstone till sportlovet får vi bättre möjlighet att planera undervisningen och göra den så bra som möjligt, trots omständigheterna, säger Anna Johnsson, biträdande rektor.

Allmän kurs sätt att bidra till minskad smittspridning

Distansstudier kräver mycket av både deltagare och personal, och många önskar att läget skulle vara annorlunda. Men det är också det sätt som Allmän kurs bäst kan bidra till att minska smittspridningen.

– Det här är ett tråkigt och svårt beslut att fatta. Jag tror att vi alla helst skulle vilja att det här var över och att vi kunde träffas på skolan igen. Men för att kunna göra det måste smittspridningen brytas, och vårt bästa sätt att bidra i det arbetet är att fortsätta med distansundervisning, även om det inte är vad vi helst skulle vilja, fortsätter Anna.

Kursstart 11 januari för Allmän kurs

Vårterminen 2021 startar 11 januari. Då får Allmän kurs ett tillskott av ungefär 20 nya deltagare.

– Vi ser fram emot att möta våra nya deltagare och arbetar just nu på ett upplägg för den första dagen på terminen. Jag kommer med mer information om det på fredag 18/12, berättar Anna.

Övriga utbildningar fortsätter enligt plan

Denna information gäller deltagare och personal på Allmän kurs.

Kävesta folkhögskolas profilkurser i dans, konst och musik, fortsätter att arbeta till största delen på plats på skolan. Undervisningen sker enligt de nya anpassningar som gjordes när de lokala allmänna råden infördes i början av november.