Studiemotiverande folkhögskolekurs - Utvald

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Funderar du på att slutföra dina gymnasiestudier? Studiemotiverande folkhögskolekurs är tre månader lång studieuppvärmning för dig som inte känner dig riktigt redo. Här kan du känna dig för utan studiemedel, prov och krav.

För att kunna gå kursen ska du sakna slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Du behöver även vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

För tillfället ger Kävesta ingen SMF-kurs. Om du har ett intresse av att gå kursen, kontakta gärna din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Gruppens intressen styr

Kursen bedrivs på heltid och utgår ifrån kärnämnena (till exempel engelska, matematik och svenska) men dina och gruppens intressen avgör upplägget. Du kommer även få prova på ämnen inom skolans kulturprofil, som bild och musik. Det finns också tid för vägledning, träning i studieteknik och att umgås.

Så här sa en deltagare efter kursen:

Bäst har varit dom lektioner då vi haft heta diskussioner, grupparbeten och självfallet – gemenskapen!

Kunskap måste inte komma från böcker

Vi vill skapa kunskap om världen och dig själv genom diskussioner och delade upplevelser. Traditionell undervisning förekommer men förutom bokkunskap blandar vi upp lärandet med filmer, studiebesök, friluftsdagar och föreläsningar för att få inspiration och diskussionsunderlag. Vi kommer arbeta i en mindre grupp med ca 15 deltagare.

Studier på folkhögskola upplevs av många som annorlunda om man jämför med gymnasiet. Så här tyckte en av dem som gått SMF:

Jag gick hit första dagen med en klump i magen, trodde det skulle vara som att gå i gymnasiet igen. Men över min förväntan! Det var inte alls så, jag har haft en underbar tid här.

Nästa steg – läsa in gymnasiet?

Om du efter kursens tre månader känner dig varm i kläderna kan nästa steg vara att söka till allmän linje på Kävesta. På allmän linje kan du bli färdig med dina gymnasiestudier, och få behörigheter för att studera på högskola eller universitet. Läs mer om allmän linje.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Karin Rognehag på Kävesta folkhögskola.

Kontaktuppgifter Karin Rognehag
Telefon: 019-602 49 74 eller 076-844 73 00
E-post: karin.rognehag.kavesta@folkbildning.net

Deltagare berättar

Oskar, Maria och Sebastian berättar om sin väg från Studiemotiverande folkhögskolekurs till Allmän linje på Kävesta.

Arbetsförmedlingens film ”Från IG till studiemotiverad. Våga prova folkhögskola”.