Förrehabilitering - Utvald

Förrehabilitering

Kävesta folkhögskola driver inte längre sin Förrehabilitering för långtidssjuka.

Vi har valt att inte ansöka om mer pengar från samordningsförbundet FINSAM. I dagsläget finns endast kortsiktiga projektmedel, vilket är ett hinder för verksamheten och riskerar att försämra kvaliteten.

Mer information: Kävesta avslutar framgångsrik Förrehabilitering i brist på långsiktig finansiering

Resultat 2009 – 2014

Vi har uppfyllt tre av de viktigaste målen med Förrehabiliteringen på Kävesta:

  1. utveckla samverkan mellan myndigheterna
  2. utveckla en metod för Förrehabilitering
  3. att 60 % av deltagarna som avslutat aktiviteten ska ha en plan för att gå vidare med ytterligare försteg, arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller arbete

75 % av deltagarna som slutfört har gått vidare

Sedan starten 2009 har:

  • 191 pesoner antagits till Förrehabilitering på Kävesta
  • 174 personer påbörjat aktiviteten
  • 133 personer slutfört aktiviteten
  • 100 personer haft en plan för att gå vidare

Av de 133 personer som slutfört aktiviteten har alltså 75 % en plan för att gå vidare med ytterligare försteg, arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller arbete.

Deltagare berättar

Susanne Weise har gått förrehabilitering på folkhögskola och berättar om sin erfarenhet: