Uppdragsutbildningar

Vi driver olika uppdragsutbildningar tillsammans med andra myndigheter och aktörer. Just nu driver vi Studiemotiverande folkhögskolekurs. Projektet med Förrehabilitering avslutades våren 2014.

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) är till för dig som är arbetslös och saknar fullständiga betyg från gymnasiet. Under tre månader får du pröva på hur det är att studera på folkhögskola. Vi driver SMF på uppdrag av och i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Läs mer om SMF

Förrehabilitering

Kävesta driver inte längre Förrehabilitering. Projektet var till för dem som varit långtidsarbetslösa eller långtidssjuksrivna. Förrehabilitering drevs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstöd och psykiatrin.

Läs mer om Förrehabilitering