Klassisk preparandkurs - utvald

Preparandkurs på Musiklinjen


På Musiklinjens ettåriga Preparandkurs kan du fördjupa dina färdigheter och förbereda dig inför sökningen till musiklinjens klassiska inriktning. Målet är att du efter ett år ska kunna göra ett godkänt antagningsprov.

Ämnen & undervisning

Du får:

  • lektioner på ditt huvudinstrument
  • teoriundervisning
  • undervisning i ackordinstrument
  • kör
  • möjlighet till ackompanjemang

I stället för kammarmusik har du mycket tid till egen övning och musikteori. Preparandkursen har samma lärare som den klassiska inriktningen.

Du deltar även i övriga skolgemensamma aktiviteter, som Aktuellt, Valämne och Mötestid.

Antagning

Kursen anordnas endast vid tillräckligt stort intresse. Du kan söka både till den klassiska inriktningen och till preparandkursen, eller enbart preparandkursen. Du gör samma antagningsprov som sökande till den klassiska inriktningen.

Övergång från preparandkurs till klassisk inriktning

Preparandkursen garanterar inte att du kommer att antas till musiklinjens klassiska inriktning, även om det är vårt mål. Vid antagningsprovet till den klassiska inriktningen konkurrerar du på samma villkor som övriga sökande.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag till läsåret 2019 – 2020 är 25 mars 2019.

Antagningsprov

Antagningsprov blir v 17 & 18.

Kontakt

Om du har några frågor, kontakta linjeledare Stig Erik Nerman:

019-602 49 63
stigerik.nerman@kavesta.fhsk.se

Länkar

Lärarpresentationer

Musiklinjens bildgallerier

Ansökan sker via Schoolsoft. Här hittar du fler sätt att ansöka.