musikens-hus-utvald

Nytt musikhus samlar Musiklinjen under ett tak

Musikhuset är en satsning på att bygga ett 1100 m² stort hus helt tillägnat Musiklinjens undervisning. För första gången sedan Musiklinjen flyttade från centrala Örebro till Kävesta på 80-talet har nu hela verksamheten kunnat samlats under ett tak.

Inflyttning skedde under sommaren 2019 och huset började att användas för undervisning HT 2019.

Musikens hus - skiss utvändigt

Skiss utvändigt

Moderna och ändamålsenliga lokaler

Projektet har planerats under flera år. Stor omsorg har lagts på att planera för ändamålsenliga lokaler och en konstruktion som minskar till exempel överhörning mellan övningsrum så mycket som möjligt.

Musikens hus har bl.a. en större ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare, som ett mindre komplement till Kävestas aula.

Musikens hus - planritning invändigt

Planritning invändigt

Bilder

Markberedning 2017-09-12

Förberedelser inför byggstart. Bl.a. tog man bort skolans amfiteater (känd som ”Gropen”).

Första spadtaget 2018-01-25

Hela skolan samlades för att fira med tårta, musik, mingel och tal av bl.a. rektor Lisa Rosander och dåvarande ordförande för folkhögskolestyrelsen, Bengt Storbacka.

Gjutning av platta 2018-03-19

Byggnation 2018-05-30

Visning 2018-06-28

Strax innan skolan stängde för sommaren fick delar av personalen en rundtur på bygget.

Byggnation 2018-08-17

Byggnation 2018-11-13

Rundtur 2019-04-17

Under påsklovet fick vi en rundtur för att se vad som återstod innan slutbesiktningen i maj.

Visning 2019-05-16

Delar av personalen fick en kort rundtur i huset efter att den första besiktningen hade gjorts i maj.

Eva Hild på besök 2019-05-27

Konstnären Eva Hild besökte Musikens hus för att montera ett konstverk utanför entrén.

Asfaltering 2019-06-19

 

Fakta om musikhuset

Area: 1100 m²

Salar:

  • sex undervisningssalar
  • nio övningsrum
  • sju kontor
  • två teorisalar
  • ett notbibliotek
  • en konferenslokal
  • en verkstad
  • ett trevligt utrymme för deltagarna att ta en paus i övningarna
  • en större ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare