musikens-hus-utvald

Musikens hus samlar Musiklinjen under ett tak

Musikens hus är en satsning på att bygga ett 1100 m² stort hus helt tillägnat Musiklinjens undervisning. För första gången sedan Musiklinjen flyttade från centrala Örebro till Kävesta på 80-talet kommer nu hela verksamheten samlas under ett tak.

Musikens hus - skiss utvändigt

Musikens hus – skiss utvändigt

Klart 2019

Bygget startar i januari 2018 och planeras vara klart i mars-april 2019. Från och med höstterminen 2019 kommer musiklinjens deltagare att samlas i det nya huset.

Nyhet: Första spadtaget för Musikens hus togs 25 januari 2018

Moderna och ändamålsenliga lokaler

Projektet har planerats under flera år. Stor omsorg har lagts på att planera för ändamålsenliga lokaler och en konstruktion som minskar till exempel överhörning mellan övningsrum så mycket som möjligt.

Musikens hus kommer även få en större ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare, som ett mindre komplement till Kävestas aula.

Musikens hus - planritning invändigt

Musikens hus – planritning invändigt

Fakta om Musikens hus

Area: 1100 m²

Salar:

  • sex undervisningssalar
  • nio övningsrum
  • sju kontor
  • två teorisalar
  • ett notbibliotek
  • en konferenslokal
  • en verkstad
  • ett trevligt utrymme för deltagarna att ta en paus i övningarna
  • en större ensemblesal med plats för 75 sittande åhörare