Hantverkshuset bakom ett träd.

Kostnader på Musiklinjen

Vad kostar det att studera på Kävesta folkhögskolas Musiklinje? Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri.

Däremot betalar alla kursdeltagare en fast månadskostnad för mat, läromedel & studieresor samt eventuellt hyra.

Eventuellt överskott för studieresor och läromedel återbetalas vid läsårets slut.

Läs mer om internatet och vad som ingår i hyran.


Läsåret 2019 – 2020

Inget boende

  • Läromedel & studieresor: 500 kr
  • Mat: 900 kr

Totalt: 1 400 kr per månad

Internat enkelrum

  • Läromedel & studieresor: 500 kr
  • Hyra & mat: 4 450 kr

Totalt: 4 950 kr per månad

Internat dubbelrum

  • Läromedel & studieresor: 500 kronor
  • Hyra & mat: 2 950 kronor

Totalt: 3 450 kr per månad


CSN

Du kan söka studiestöd från CSN när du studerar på Kävesta. CSN informerar om de olika alternativ som finns.

Kontakt CSN

0771-27 60 00
www.csn.se

Information om CSN från Folkhögskolans informationstjänst

Folkhögskolans informationstjänst (FIN) har ett informationsblad om studiestöd för deltagare på folkhögskola:

Studiestöd för folkhögskolestuderande 2018 (pdf)

Vanliga frågor

Här svarar vi på ett par vanliga frågor om CSN.