Hantverkshuset bakom ett träd.

Kostnader – Musiklinjen

Vad kostar det att studera på Kävesta folkhögskolas Musiklinje? Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri. Däremot betalar alla kursdeltagare en fast månadskostnad för mat, läromedel & studieresor samt eventuellt hyra.

Läsåret 2016 – 2017

Deltagare som inte bor på internatet

Läromedel & studieresor: 500 kronor

Mat: 850 kronor

Totalt: 1350 kronor per månad

Internatboende enkelrum

Läromedel & studieresor: 500 kronor

Hyra &  mat: 3900 kronor

Totalt: 4400 kronor

Internatboende dubbelrum

Läromedel & studieresor: 500 kronor

Hyra & mat: 3100 kronor

Totalt: 3600 kronor

Eventuellt överskott för studieresor och läromedel återbetalas vid läsårets slut.

Läs mer om internatet och vad som ingår i hyran.

CSN

Du kan söka studiestöd från CSN när du studerar på Kävesta. CSN informerar om de olika alternativ som finns.

Kontakt CSN

0771-27 60 00
www.csn.se

Information om CSN från Folkhögskolans informationstjänst

Folkhögskolans informationstjänst (FIN) har ett informationsblad om studiestöd för deltagare på folkhögskola:

Studiestöd för folkhögskolestuderande 2016 (pdf)