Antagningsprov

Här kan du läsa om antagningsprovet till Musiklinjen på Kävesta folkhögskola. Antagningsprovet klaras av under en dag.


Sista ansökningsdatum & provdagar

Sista ansökningsdatum är 25 mars 2019.

Antagningsprov är vecka 17 & 18.

Fortfarande möjligt att ansöka (uppdaterat 2019-03-26)

Den ordinarie ansökningstiden till Musiklinjen har gått ut. Vi tar dock fortfarande emot ansökningar och kallar nya sökande till antagningsprovet.


Samtliga sökande

 • skriftligt gehörsprov (intervall, ackord, rytm och melodi)
 • prov i musiklära
 • prima vista-prov på sitt huvudinstrument
 • muntligt gehörsprov
 • intervju

Klassisk inriktning

 • spela/sjunga två stycken från olika epoker efter eget val
 • spela/sjunga ett obligatoriskt stycke

Spelprovet genomförs tillsammans med skolans ackompanjatör.

Noter för de obligatoriska styckena kommer att skickas till dig cirka två veckor före provdagen.

Skicka noter för dina egna val i god tid före provdagen. Skolans adress är Kävesta folkhögskola, 697 94, Sköllersta.

Jazz-, pop- och rockinriktning

 • spela en valfri låt ur vår låtbank
 • spela två obligatoriska låtar

Improvisationer ska ingå i alla låtarna. Provet genomförs med en professionell kompgrupp.

JPR-linjens låtbank


Praktisk information och schema

När du planerar din resa, utgå ifrån att provdagen pågår 8.30 – 16.30. Muntliga gehörsprov och spelprov sker enligt ett schema som anslås på provdagen. Vi kan inte säga på förhand exakt vilken tid för spelprov just du får, så räkna med att vara kvar hela dagen, även om det kan hända att du är klar med samtliga prov tidigare.

Mat och fika

Vi bjuder på lunch samt för- och eftermiddagsfika under provdagen.

Guidad visning

Under dagen kommer du att få mer information om studier på Musiklinjen. Nuvarande deltagare kommer även att bjuda på guidning både i undervisningslokaler och på internatet.


Antagningskriterier

Ansökan år 1

Bedömning av de sökande görs under en provdag som innehåller skriftligt och muntligt gehörsprov, spelprov och A vista prov på huvudinstrument/sång, samt intervju. Under provdagen bedöms följande kriterier:

 • Personlig lämplighet och samarbetsförmåga
 • Intresse av att vara en del av en strukturerad verksamhet med många konserter och samarbete i olika ensemblekonstellationer
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Allmän musikalitet (en samlad bedömning av alla delprov)
 • Nivå på huvudinstrument/sång

På delproven krävs en viss lägstanivå, men den kan frångås vid följande undantag:

 • Vid underskott av visst instrument eller fördelning av röstlägen bland sångarna
 • När lågt resultat i ett delprov verkar kunna kompenseras av stark motivation och intresse
 • Nervositet

Ansökan år 2

Deltagare som vill gå musiklinjens andra år måste ansöka även till det. Skolan påminner om detta under vårterminen, och ansökningen görs direkt till linjeledare. Inget antagningsprov görs till andra året.

För att erbjudas plats till nästa läsår ska deltagarens studieinsats vara godkänd. Dessutom får deltagaren inte ha några obetalda räkningar till skolan.