Läraren Stig Erik Nerman har körlektion med musiklinjens deltagare.

Ämnesöversikt – Musiklinjen

Här kan du läsa mer om hur mycket tid som vigs åt olika ämnen på musiklinjen. Du hittar också en sammanfattning av innehållet i varje ämne.

Gemensamma ämnen

(varje vecka t.o.m. april)

Huvudinstrument

40 min/vecka i årskurs 1, 60 min/vecka i årskurs 2.

Konsertverksamhet

Cirka 80 framträdanden per läsår. Egen konsertserie på skolan, förbandskonserter på jazzklubbarna i Hallsberg och Örebro samt lunchmusik på Konserthuset och i Nicolaikyrkan, Örebro. En veckas turné varje år i maj.

Musikhistoria

Koncentrerad översiktskurs.

Musikteori

120 min/vecka. Innehåll: gehörslära, harmonilära, musiklära, diktat.

Kör

80 min/vecka. Höstkonsert, adventskonserter, luciaprogram, större körverk på våren.

Taktering

40 min/vecka under höstterminen, årskurs 1. Obligatorisk grundkurs. Innehåll: De vanligaste taktarterna, inslag, avslag, fermater, aktiva-passiva slag.

Ensembleledning 1

40 min/vecka under en halv termin i årskurs 1. Obligatorisk grundkurs. Ledning och kommunikation av flexibel ensemble.

Röstträning

40 min/vecka under höstterminen årskurs 1. Obligatorisk grundkurs. Innehåll: Grundläggande kunskaper om rösten i tal och sång. Praktiska övningar varvas med teori.

Ackordinstrument 1

40 min/vecka under 1 och en halv termin i årskurs 1. Obligatorisk grundkurs. Innehåll: Bruksspel i gitarr eller piano. Gruppundervisning.

Introduktionskurs

80 min/vecka under halva höstterminen årskurs 1. Innehåll: Övningsmetodik, ergonomi, scenvett.

Inför musikhögskolornas G-prov

80 min/vecka under sju veckor på vårterminen för årskurs 2. Förberedelser inför G-proven: Gruppledningsprov, ackordinstrumentprov, vokalt prov, övriga instrument.

Fysisk träning

80 min varannan vecka. Enkla aktiviteter som alla kan delta i, utifrån säsong.

Valämne

80 min varannan vecka. Skolgemensamt ämne.

Aktuellt

80 min varannan vecka. Skolgemensam aktivitet.

Ämnen på JPR-inriktning

(varje vecka t.o.m. april)

JPR-ensemble

4 x 80 min/vecka. Innehåll: Cirka halva tiden jazz och halva tiden pop/rock. Utökad tid i årskurs 2.

JPR-teori

40/60 min/vecka. Innehåll: Skalor/ackord, steganalys, improvisationsteori, jazzarrangering m.m.

JPR-historia

40 min/vecka. Innehåll: Introduktion och fördjupning i jazzens historia.

Spela standards

80 min/vecka. Innehåll: Improvisationsträning, repertoarkännedom.

Blåssektion (för blåsare)

60 min/vecka. Innehåll: Sektionsspel från två blåsare till storband. Samspel, timing, intonation. Notläsning. Musiklyssning, analys. Arrangering. Standardrepertoar för blåssektion (pop, soul, funk).

Ämnen på Klassisk inriktning

(varje vecka t.o.m. april)

Kammarmusik

5 x 80 min/vecka Innehåll: Vokalt och instrumentalt samspel i många olika grupperingar.

Musiklyssning

80 min/varannan vecka. Innehåll: Fördjupning i enskilda verk. Formlära, partiturstudium.

Spel/sång med ackompanjatör

40 min/vecka. Innehåll: Möjlighet att spela/sjunga sina stycken med professionell ackompanjatör. Samtidigt gemensam lektion. Utökad tid i årskurs 2.

Instrumentorientering 1

40 min/vecka. Obligatorisk baskurs i årskurs 1. Innehåll: Introduktion i gitarr, bas, trummor och keyboard. Enkelt samspel i popgrupp.

Valbara kurser

Bi-instrument

20 min/vecka under en termin.

Vokalensemble

40 min/vecka under vårterminen. Innehåll: Flerstämmig a capellasång i mindre ensemble. Blandad repertoar från olika genrer.

Kammarmusik för JPR-inriktning

Valfritt deltagande i befintliga kammarmusikensembler.

Valbara fördjupningskurser

Dirigering 60-80 min/vecka under vårterminen. Fördjupningskurs. Innehåll: Korta, enkla egna instuderingar för vokal- och instrumentalensemble. Förberedande inför musikhögskolornas antagningsprov.

Ensembleledning 2

40 min/vecka under en termin i årskurs 2. Förberedande inför musikhögskolornas antagningsprov.

Ackordinstrument 2

20 min/vecka under en termin i årskurs 2. Förberedande inför musikhögskolornas antagningsprov.

Instrumentorientering 2

40 min/vecka i årskurs 2 för deltagare på Klassisk inriktning. Förberedande inför musikhögskolornas antagningsprov.