Läraren Stig Erik Nerman har körlektion med musiklinjens deltagare.

Ämnesöversikt musiklinjen

Här kan du läsa mer om musiklinjens gemensamma och valbara ämnen, samt de ämnen som är specifika för jazz-, pop- och rockinriktningen och den klassiska inriktningen.


Gemensamma ämnen

 • Huvudinstrument
 • Musikhistoria
 • Musikteori
 • Kör
 • Taktering
 • Röstträning
 • Ackordinstrument
 • Övningsmetodik
 • Rytmik
 • Fysisk träning

Klassiska inriktningen

 • Kammarmusik
 • Musiklyssning
 • Spel/Sång med ackompanjatör
 • Instrumentorientering 1
 • Instrumentorientering 2 (valbar årskurs två)

Jazz-, pop- och rockinriktningen (JPR)

 • JPR-ensemble
 • JPR-teori
 • JPR-historia
 • Partyband
 • Sektionsrep

Valbara kurser

 • Bi-instrument
 • Vokalensemble
 • Ensembleledning 2 (enbart årskurs två)
 • Ackordinstrument 2 (enbart årskurs två)
 • Inför musikhögskolornas G-prov (enbart årskurs två)