musiklinjen-2020

Musiklinjen

Musiklinjen på Kävesta folkhögskola har tre inriktningar.  Jazz-, pop- och rockinriktningen samt den Klassiska inriktningen är tvååriga, och du antas till ett år i taget. Den Klassiska preparandkursen är ettårig.

Musiklinjen passar dig som vill:

  • Spela mycket
  • Delta i många konserter
  • Studera i en lugn miljö, men ändå ha nära till staden
  • Få en välorganiserad utbildning

Musiklinjens tvååriga utbildningar

På musiklinjens tvååriga utbildningar lägger vi mycket tid på att musicera tillsammans. Bland annat schemaläggs 5 x 80 minuter JPR-ensemble respektive kammarmusik per vecka.

Musiklinjen har cirka 80 speltillfällen varje läsår. Vi har egen konsertserie på skolan samt konserter i kyrkor, på jazzklubbar  och i andra konsertlokaler i regionen. Skolan planerar konsertverksamheten och du får en konsertplan i god tid före varje terminstart. Varje vår avslutar vi med ett konsertprojekt.

I årskurs 1 ligger många obligatoriska grundkurser som utgör basen för fortsatt musicerande. Lektionstiden på ditt huvudinstrument är 40 minuter per vecka.

Under årskurs 2 förbereds du för vidare studier på musikhögskola eller motsvarande. Lektionstiden på ditt huvudinstrument utökas då till 60 minuter per vecka. Dessutom avsätts mer tid för ackompanjemang på den klassiska inriktningen respektive ensemblespel på JPR-inriktningen.

Läs mer om musiklinjens tvååriga inriktningar:


Klassisk preparandkurs

Musiklinjens klassiska preparandkurs är ettårig. Här kan du utveckla dina färdigheter och förbereda dig inför att ansöka till den tvååriga klassiska inriktningen.

Under preparandkursen får du mycket tid till egen övning och musikteori, men deltar inte i kammarmusiken.

Läs mer om preparandkursen:


Nytt musikhus sedan 2019

Hösten 2019 fick första årskursen flytta in i ett nybyggt musikhus. Musikhuset är 1100 m² särskilt anpassat för just musikundervisning och samlar hela musiklinjens verksamhet under ett tak. Här kan du hänga med på en rundvisning i musikhuset:


Antagning

Antagningen till läsåret 2021 – 2022 öppnar ca 2020-11-15.

Läs mer om antagningen till Musiklinjen.


Terminstider

Läsåret 2020 – 2021

  • Hösttermin: 24 augusti – 18 december
  • Vårtermin: 11 januari – 4 juni
  • Lov v. 44, 8 & 13

Följ oss på sociala medier

Fler videor, bilder och uppdateringar från vår vardag hittar du här:

Musiklinjen på Facebook

Musiklinjen på Instagram

Kävesta folkhögskola på Youtube