Kostnader på Konst- & formgivningslinjen

Vad kostar det att studera på Kävestas linje för Konst och formgivning? Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri.

Däremot betalar alla kursdeltagare en fast månadskostnad för mat, läromedel & studieresor samt eventuellt hyra.

Eventuellt överskott för studieresor och läromedel återbetalas vid läsårets slut.

Läs mer om internatet och vad som ingår i hyran.

Läsåret 2018 – 2019

Inget boende

  • Läromedel & studieresor: 600 kr
  • Mat: 850 kr

Totalt: 1 450 kr per månad

Internat enkelrum

  • Läromedel & studieresor: 600 kr
  • Hyra & mat: 4 400 kr

Totalt: 5 000 kr per månad

Internat dubbelrum

  • Läromedel & studieresor: 600 kronor
  • Hyra & mat: 2 900 kronor

Totalt: 3 500 kr per månad

CSN

Du kan söka studiestöd från CSN när du studerar på Kävesta. CSN informerar om de olika alternativ som finns.

Kontakt CSN

0771-27 60 00
www.csn.se

Information om CSN från Folkhögskolans informationstjänst

Folkhögskolans informationstjänst (FIN) har ett informationsblad om studiestöd för deltagare på folkhögskola:

Studiestöd för folkhögskolestuderande 2018 (pdf)

Vanliga frågor

Här svarar vi på ett par vanliga frågor om CSN.