Kostnader – Konst & formgivning

Vad kostar det att studera på Kävestas linje för Konst och formgivning? Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri. Däremot betalar alla kursdeltagare en fast månadskostnad för mat, läromedel & studieresor samt eventuellt hyra.

Läsåret 2017 – 2018

Deltagare som inte bor på internatet

Läromedel & studieresor: 600 kronor

Mat: 850 kronor

Totalt: 1450 kronor per månad

Internatboende enkelrum

Läromedel & studieresor: 600 kronor

Hyra & mat: 3900 kronor

Totalt: 4500 kronor

Internatboende dubbelrum

Läromedel & studieresor: 600 kronor

Hyra & mat: 2900 kronor

Totalt: 3500 kronor

Eventuellt överskott för studieresor och läromedel återbetalas vid läsårets slut.

Läs mer om internatet och vad som ingår i hyran

CSN

Du kan söka studiestöd från CSN när du studerar på Kävesta. CSN informerar om de olika alternativ som finns.

Kontakt CSN

0771-27 60 00
www.csn.se

Information om CSN från Folkhögskolans informationstjänst

Folkhögskolans informationstjänst (FIN) har ett informationsblad om studiestöd för deltagare på folkhögskola:

Studiestöd för folkhögskolestuderande 2016 (pdf)