Deltagare som drejjar.

Fördjupningsår på linjen för Konst & formgivning


Fördjupningsåret på Kävesta är en konstutbildning för dig som siktar på att gå vidare till högre utbildningar, till exempel konsthögskolor eller andra folkhögskolor. Under Fördjupningsåret får du lägga tid på att utveckla ditt eget konstnärskap, med stöd av lärarna på konst och formgivningslinjen.

Du kan söka till Fördjupningsåret på Kävesta om du redan gått vår grundutbildning, eller har gått annan motsvarande konstutbildning.

Måleri & keramik eller silver & screentryck

Hos oss väljer du att fördjupa dig inom en av två materialområden, till exempel:

  • Måleri & keramik
  • Silver/metall & Screentryck

Vrid ut och in på ditt skapande

Arbetet under året sker på dina villkor.  Vid starten gör du en planering tillsammans med dina lärare. Lärarna hjälper dig sedan att vrida ut och in på ditt skapande. Ni har bland annat ateljésamtal för att hitta ditt formspråk och din motivation.

Under vårterminen får du tid för att fokusera på arbetsprover till högre konstutbildningar. Passa på att ta vara på våra lärares gedigna erfarenhet från konstvärlden!

Tillsammans med deltagare på konst och formgivningslinjens grundutbildning arbetar du även med:

  • Kroki
  • Teckning
  • Studiebesök
  • Studieresor
  • Utställningar
  • Konstorientering

Bra lokaler och arbetsmiljö

Vi har välanpassade lokaler för samtliga materialområden. Bland annat en silververkstad och keramikverkstad med uteplats för rakubränning. Naturen som omger skolan bjuder in till samvaro och betraktelser.

Du har tillgång till skolans lokaler även efter skoltid, och på helger. Många uppskattar att kunna sitta kvar ett tag och arbeta, när dom väl kommit igång. Bor du på internatet passar det ofta perfekt att slinka in även på helgen och arbeta.

Närhet och samtal leder till nya idéer

På Kävesta jobbar vi nära varandra. Vi uppmuntrar experimentlusta och kreativa kombinationer av material och tekniker. Lusten och idéerna gror genom samtal och gemensamt tankearbete. Lärarna stöttar dig som kanske vill starta diskussionsgrupper eller boka egna eller gemensamma studiebesök.

Arbetsprover till Fördjupningsåret

Sökande till Fördjupningsåret skall lämna in arbetsprover.

Ansökan sker via Schoolsoft. Här hittar du fler sätt att ansöka.