Lärare och deltagare pratar vid ett stafli.

Antagningskriterier


Du som söker till linjen för konst och formgivning behöver tänka på ett par olika saker beroende på om du söker Grundutbildningen eller Fördjupningsåret. Alla sökande som har skickat in fullständiga ansökningshandlingar kallas till en intervjudag.

Sökande till Grundutbildningen

Om du söker till Grundutbildningen skall du skicka in en ansökan och ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du berättar om ditt förhållande till konst och formgivning, samt förklarar varför du vill gå på linjen. Du som söker till Grundåret behöver inte skicka in arbetsprover.

Sökande till Fördjupningsåret

Du som söker till Fördjupningsåret skall skicka in en ansökning, ett personligt brev samt 6 arbetsprover. I det personliga brevet vill vi att du skriver vad du har gjort tidigare och hur du vill arbeta hos oss. Berätta även vilken materialinriktning du vill ha.

Arbetsprover för sökande till Fördjupningsåret

När du söker till Fördjupningsåret ska du även skicka in totalt 6 arbetsprover:

  • 3 valfria teckningar och/eller målningar i valfri teknik
  • 3 tredimensionella arbeten i valfri teknik

Vi vill att du skickar in arbetsproverna som foton eller scannade kopior. Skicka arbetsproverna via mail till Christina Qvick-Engström:

c.qvick-engstrom@kavesta.fhsk.se

Du som gått Grundutbildningen och vill söka Fördjupningsåret

Om du gått ett år på konst- och formgivningslinjen kan du söka vidare till Fördjupningsåret, på samma sätt som alla andra. För att kunna antas måste din studieinsats vara godkänd, och du får inte ha några obetalda räkningar till skolan.

Intervjudagen

Alla sökande kallas till en intervjudag på Kävesta. Då får du delta i lektioner och workshops, för att känna på hur en dag på skolan är. Under dagen gör du också en intervju.

Det är intervjun som utgör grunden för skolans urval. Sökande som har förhinder och inte kan infinna sig på intervjudagen kan få göra en telefonintervju. Vid intervjun bedöms följande kriterier:

  • Intresse för ämnena konst och formgivning
  • Grundkunskaper i konstnärliga material
  • Kreativa idéer, vilja att arbeta i grupp
  • Att den sökande kan uttala ett mål med studierna
  • Att den sökande är inriktad på heltidsstudier och har hög studiemotivation