Lärare och deltagare pratar vid ett stafli.

Antagningskriterier Konst- och formgivningslinjen


Här beskrivs antagningskriterierna och antagningsprocessen till Konst- och formgivningslinjen på Kävesta.


Grundutbildningen – år 1

Ansökande till Konst- och formgivningslinjens grundutbildning kallas till en intervju på skolan.

Under intervjudagen får de sökande delta i lektioner och workshops för att känna hur en dag på skolan är, samt ställa frågor om kursen.

Parallellt med detta görs enskilda intervjuer med de sökande. Intervjun utgör grunden för skolans urval.

I antagningsprocessen vägs dessa kriterier samman:

 • Intresse för konst och formgivning
 • Intresse för olika konstnärliga material
 • Kreativa ideér
 • Vilja att arbeta i grupp
 • Intresse av den egna och andras konstnärliga processer
 • Vilja och möjlighet att arbeta i grundårets olika materialområden
 • Att den ansökande kan uttala ett mål med studierna
 • Möjligheter för den ansökande att studera på heltid
 • Möjlighet för den ansökande att tillgodogöra sig undervisningen
 • Vilja att delta i skolans gemensamma aktiviteter

Fördjupningsåret – år 2

Ansökande till fördjupningsåret ska ha gått grundutbildningen.

Inför ansökan lämnar den sökande in en skriftlig motivation som beskriver vad den vill arbeta med under året, och eventuella mål med studierna.

Därefter har sökande ett förberedande samtal tillsammans med lärarna inför fördjupningsåret.

Den skriftliga motiveringen och det förberedande planeringssamtalet utgör grunden för antagning till fördjupningsåret.

I antagningsprocessen vägs dessa kriterier samman:

 • Godkänd studieinsats föregående läsår
 • Intresse för konst och formgivning
 • Intresse för olika konstnärliga material
 • Eget konstnärligt driv
 • Vilja att lära sig mer om sin egna och andras konstnärliga process
 • Att den ansökande kan uttala ett mål med studierna
 • Möjligheter för den ansökande att studera på heltid
 • Möjlighet för den ansökande att tillgodogöra sig undervisningen
 • Inga obetalda räkningar från till skolan
 • Vilja att delta i skolans gemensamma aktiviteter