Lärare på Danslinjen

Vi lärare som undervisar på Kävesta folkhögskolas danslinje lägger stor vikt vid att vår gemensamma dansfilosofi genomsyrar våra olika lektioner. Även om ämnena vi undervisar i ibland skiljer sig mycket åt, tycker vi att en stark helhetskänsla är viktig för utbildningen.

Förutom deltagarnas engagemang och vilja att utvecklas, är det också viktigt att vi lärare håller oss uppdaterade både pedagogiskt och dansmässigt inom den nutida dansen. Därför fortbildar vi oss regelbundet, både i och utanför Sverige.

Här hittar du presentationer och showreels för lärarna på Kävesta Danslinje.


Anna Gerdin

Porträttfoto av Anna Gerdin i Kävestas danssal.

Anna Gerdin, danslärare på Kävesta folkhögskola.

Anna Gerdin är linjeledare för danslinjen och undervisar i nutida dans, jazzdans, dansteori, anatomi, komposition och produktion. Anna har utbildat sig på Dans- och cirkushögskolans 4-åriga pedagoglinje i Stockholm. Hon har även fortbildat sig på DNA, Steps och Peridance i New York.

Nukänslan i dansen

- När jag själv dansar så ligger fokus på att hinna hitta ett personligt uttryck i varje rörelse och att hinna njuta av nukänslan i dansen. Att få mina elever att vara i nuet när de dansar är centralt för mig.

- Mina danslektioner är både fysiska och tekniska. I uppvärmningen fokuserar jag på att hitta en stark teknik och etablera ett ständigt pågående centerarbete. Efter uppvärmningen arbetar vi med att hitta tydlighet och exakthet i ett rytmiskt rörelsematerial så väl som i det lyriska.

Showreel Anna Gerdin


Toby Gunn

Porträttbild av Toby Gunn i Kävestas danssal

Toby Gunn, danslärare på Kävesta

Toby är danskonstnär och pedagog som först utbildat sig vid London Contemporary Dance School (The Place) och sedan Dans- och Cirkushögskolan. På Kävesta undervisar Toby huvudsakligen i nutida dans, improvisation, produktion, anatomi samt tricks. Han fortbildar sig regelbundet inom tekniska, pedagogiska och somatiska områden. Förutom arbetet på Kävesta är Toby aktiv med föreställningar och undervisar både yrkesutövande och blivande dansare i Sverige och England.

Fulländlig träning banar väg för fulländning

Tobys syn på, och undervisning i, nutida dansteknik präglas bland annat av hans 25 år som yrkesdansare och koreograf. Han har studerat somatiska discipliner sedan 1985.

- Jag är certifierad utövare av Bowenterapi och har studerat Alexandertekniken samt Japanska och Kinesiska kampkonster under många år. Dessutom har jag själv tränat för Reub Marten, känd Herculean Balancer.

Tobys undervisning i ”release technique”

- När jag undervisar i ”release technique” tar vi reda på var i kroppen man behöver arbeta mest och minst. Vi reflekterar över hur och varför man tränar. Jag letar efter en symbios, ett ackord både i kroppen och i uppmärksamheten hos en dansare, samt på golvet.

Showreel Toby Gunn


Frida Lundberg Jansson

Porträttfoto av Frida i Kävestas danssal.

Frida Lundberg Jansson, danslärare på Kävesta.

Frida Lundberg Jansson undervisar i balett, nutida dans, improvisation och dansteori. Frida är danspedagog och dansare utbildad på Dans- och cirkushögskolan i Stockholm och Teaterhögskolan i Helsingfors.

När språket ljuder i ens kropp

- Dansutövande handlar för mig om att använda sin fulla kapacitet. I stort och smått. Att arbeta intelligent med dans involverar hela sig själv – att hitta och släppa kontroll, att ta emot ett rörelsematerial och vara där när språket ljuder i ens kropp.

- Jag jobbar för ett brett rörelsespråk med avspänd ekvilibrism och uppmuntrar till ett jävlaranamma med mycket glimt i ögat under lektionerna. Dans är rörelse oavsett teknik och jag arbetar för att utöka uttrycksmöjligheterna hos varje elev. Med ett ständigt skifte av dynamiska ytterligheter tar jag till alla knep jag kan för att visa på detta. Det blir fullt ös kombinerat med fysiskt och mentalt finlir!

Showreel Frida Lundberg Jansson


Anna-Sofia Gahnfelt

Anna-Sofia Gahnfelt sjunger vid en lärarkonsert på Kävesta.

Anna-Sofia Gahnfelt undervisar i musikteori, rytmik & röstträning.

Anna-Sofia Gahnfelt är utbildad sångerska och sångpedagog efter studier vid Musikhögskolorna i Arvika, Örebro och Göteborg. På danslinjen undervisar Anna-Sofia i rytmik och röst.

Anna-Sofia kombinerar undervisning med frilanssjungande och har bl.a. medverkat i flera uppsättningar på Värmlandsoperan. Repertoaren sträcker sig från barock till nutida musik och Anna-Sofia är ofta anlitad som sopransolist både i och utanför kyrkan.


Karin Rognehag

Karin Rognehag undervisar i träning och hälsa.

Karin Rognehag undervisar i träning och hälsa.

Karin Rognehag är utbildad hälsoutvecklare med fokus på fysisk aktivitet och träningslära, efter studier på gymnastik- och idrottshögskolan i Örebro, där hon även var verksam som lärare under flera år. På danslinjen undervisar Karin i träning och hälsa.

-Jag tycker att träning ska vara lätt att utföra och kunna göras var som helst. Jag jobbar både utomhus och inomhus. I min undervisning använder jag mig främst av enkla basövningar som jag varierar för att utveckla styrka, kondition, koordination, stabilitet och explosivitet. Jag lägger stort fokus på att hitta glädjen i träningen, för det viktigaste är trots allt att den blir av.