Kostnader – Danslinjen

Vad kostar det att studera på Kävestas Danslinje? Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri. Däremot betalar alla kursdeltagare en fast månadskostnad för mat, läromedel & studieresor samt eventuellt hyra.

Läsåret 2016 – 2017

Deltagare som inte bor på internatet

Läromedel & studieresor: 300 kronor

Mat: 850 kronor

Totalt: 1150 kronor per månad

Internatboende enkelrum

Läromedel & studieresor: 300 kronor

Hyra & mat: 3900 kronor

Totalt: 4200 kronor

Internatboende dubbelrum

Läromedel & studieresor: 300 kronor

Hyra & mat: 3100 kronor

Totalt: 3400 kronor

Eventuellt överskott för studieresor och läromedel återbetalas vid läsårets slut.

Läs mer om internatet och vad som ingår i hyran.

CSN

Du kan söka studiestöd från CSN när du studerar på Kävesta. CSN informerar om de olika alternativ som finns.

Kontakt CSN

0771-27 60 00
www.csn.se

Information om CSN från Folkhögskolans informationstjänst

Folkhögskolans informationstjänst (FIN) har ett informationsblad om studiestöd för deltagare på folkhögskola:

Studiestöd för folkhögskolestuderande 2016 (pdf)