Kostnader – Danslinjen

Vad kostar det att studera på Kävestas Danslinje? Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri.

Däremot betalar alla kursdeltagare en fast månadskostnad för mat, läromedel & studieresor samt eventuellt hyra.

Eventuellt överskott för studieresor och läromedel återbetalas vid läsårets slut.

Läs mer om internatet och vad som ingår i hyran.


Läsåret 2017 – 2018

Inget boende

 • Läromedel & studieresor: 300 kr
 • Mat: 850 kr

Totalt: 1 150 kr per månad

Internat enkelrum

 • Läromedel & studieresor: 300 kr
 • Hyra & mat: 3900 kr

Totalt: 4 200 kr per månad

Internat dubbelrum

 • Läromedel & studieresor: 300 kr
 • Hyra & mat: 3100 kr

Totalt: 3 400 kr per månad


Läsåret 2018 – 2019

Inget boende

 • Läromedel & studieresor: 300 kr
 • Mat: 850 kr

Totalt: 1 150 kr per månad

Internat enkelrum

 • Läromedel & studieresor: 300 kr
 • Hyra & mat: 4 400 kr

Totalt: 4 700 kr per månad

Internat dubbelrum

 • Läromedel & studieresor: 300 kronor
 • Hyra & mat: 2 900 kronor

Totalt: 3 200 kr per månad


CSN

Du kan söka studiestöd från CSN när du studerar på Kävesta. CSN informerar om de olika alternativ som finns.

Kontakt CSN

0771-27 60 00
www.csn.se

Information om CSN från Folkhögskolans informationstjänst

Folkhögskolans informationstjänst (FIN) har ett informationsblad om studiestöd för deltagare på folkhögskola:

Studiestöd för folkhögskolestuderande 2016 (pdf)