Malin Blomqvist står i en danspose på en gräsmatta på Kävesta

Jag har hittat vägar att få utlopp för min passion

Fjärde och sista året på sin universitetsutbildning i företagsekonomi insåg Malin Blomqvist att hon ville något mer med dansen som länge funnits där på fritiden. Under universitetstiden hade hon börjat ta fler och fler danskurser. Även om Malin inte hade ett tydligt mål så ville hon ändå se vart dansen kunde leda, så hon sökte till Kävestas danslinje 2011 – 2012.

- Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra efter året på Kävesta, men kände att jag behövde satsa på ett dansår för mig själv och se vart det kunde ta mig.

Bästa jag gjort för min egen skull

Malin ser tillbaka på sin tid på Kävesta med glädje, trots vissa utmaningar.

- Att få utvecklas inom dansen som är min passion i livet var något jag njöt av hela året. Trots att jag skadade min rygg och var begränsad under flera månader kunde jag träna på vissa saker, dansa och utvecklas. Det blev en resa för mig, och är det bästa jag gjort för min egen skull.

Klasskompisarna och lärarna bidrog till att göra året så bra som det blev.

- Mina klasskompisar var fantastiska och det var en bra stämning i gruppen. Då kunde jag vara mig själv och våga desto mer. Lärarna lyckades utmärkt med att skapa en tillåtande och ödmjuk atmosfär.

Dansengagemang även efter Kävesta

Efter året på Kävestas danslinje började Malin arbeta som ekonom, men dansintresset och engagemanget i Örebros dansliv har bara växt.

- Jag är styrelseledamot i dansföreningen Fröjdans och har ansvarat för att arrangera dansworkshops i Örebro. Eftersom jag tyckte det saknades något i dansutbudet i Örebro startade jag även studiecirkeln VIDA, där vi skapar egna dansklasser och tar in gästlärare.

- Jag vill fortsätta utvecklas och utmana mig själv att pröva ny saker. Jag åker gärna till New York för att dansa där, eller till Stockholm för klasser och workshops.

Kävesta öppnade dörren till en högre nivå

Malin har haft nytta av sin dansutbildning även fast hon inte arbetar med det idag.

- Många dörrar öppnades genom att jag gick på Kävesta. Jag kan dansa på en högre nivå. Jag har också hittat vägar att få utlopp för min passion och mitt engagemang att skapa de dansmöjligheter som jag själv vill ha.

- Jag har även fått större tålamod med mig själv, och en förståelse för att utveckling tar tid. Det har hjälpt mig även i mitt arbete som ekonom.

Dans behöver inte bara vara något som ”ser fint ut”

Dansutbildningen gav även Malin en bredare syn på dans som kultur.

- Jag hade mest sett dans som träning och något som ska se fint ut. På Kävesta utmanades jag att se på dans ur andra perspektiv. Det har gjort att jag uppskattar flera olika typer av dans och sätt att uttrycka dans på nu.

Estetiska utbildningar berikar inte bara individen, utan även samhället, menar Malin.

- Det behövs olika former att uttrycka sig på, och jag tror att estetiska utbildningar kan ge människor verktyg för det. Färdigheter och kunskaper man tar med sig från en sådan utbildning kan även komma till nytta i yrken som inte har något med kultur att göra.


Läs mer om Danslinjen på Kävesta