Porträttbild på Caroline Karlsson. Foto: Håkan Larsson.

Starkt lärarteam och bred utbildning


Caroline Karlsson gick på Kävestas Danslinje 2008/2009. Hon menar att Kävestas starka lärarteam och bredden på utbildningen gav henne möjligheten att ta sig vidare i dansvärlden.

Efter Kävesta gick Caroline Dans- och Cirkushögskolans 3-åriga danspedagogutbildning. Här berättar hon om glöden, styrkan och vijan på Kävestas danslinje.

Vad gör du idag?

Idag arbetar jag som socialpedagog/danspedagog på Skarpnäcks resursenhet för barn och unga. Vi arbetar förebyggande och stödjande/behandlande med barn och ungdomar och deras familjer.

Jag jobbar även som danspedagog på Botkyrka och Vallentuna Kulturskola där jag undervisar i dansmix för de yngre samt jazz och street för de äldre åldrarna.

Hur var det att studera på en folkhögskola?

Kort sagt är det en av de roligaste saker jag gjort. Om du är intresserad av att läsa på folkhögskola, gör det!

Att få leva inpå varandra och dela alla upplevelser med andra är verkligen speciellt och något jag fortfarande saknar idag.

Var det något du tyckte var särskilt bra med utbildningen på Kävesta?

Det jag tycker fungerade väldigt bra var lärarnas samarbete med oss elever, men också lärarnas samarbete sinsemellan. Det märktes att lärarna kommunicerade med varandra och var ett starkt team, något som ingav förtroende och viljan att utvecklas som elev.

Vare sig det handlade om att man ville utvecklas mot specifika mål, lära sig om en ny dansteknik eller bara njuta av att få dansa så fanns där alltid en glöd, styrka och vilja hos lärare och elever. Det var bra ingredienser för att man skulle trivas med utbildningen.

Kävestas danslinje har en stor bredd. Man har chansen att träna på flera tekniker inom modern dans, men också inom jazz och balett. Du får lära dig om metodik och hur man undervisar en grupp i dans. Du läser om anatomi och kroppens funktioner, möter olika tekniker inom improvisation och skapande. Förutom detta så bjuds det även in olika gästlärare. Vi har mött inspiratörer inom dansen och fått chansen att arbeta med stora förebilder.

Hur har du haft nytta av utbildningen på Kävesta i det du gör idag?

Utbildningen gav en bred grund som gjorde att jag kunde ta mig vidare i dansens värld. Oavsett om jag hade valt att gå vidare med mina studier inom dans eller inte så var året på Kävesta en tid då jag kunde fundera, reflektera och väga upp vad som var viktigt för mig i livet.

Vilka råd skulle du ge till den som vill arbeta med dans i framtiden?

Våga ta för dig, var nyfiken och vila kroppen ibland!

Fotograf: Håkan Larsson


Läs mer om Danslinjen på Kävesta