Danslinjen Ämnen - utvald

Ämnen på Kävestas Danslinje

Alla danslektioner på Kävesta folkhögskolas danslinje är 90 minuter långa.

De ämnen du läser är:

Här nedanför hittar du utförliga kursbeskrivningar.


Modern & nutida dans

Träningen inom modern och nutida dans fokuserar främst på möjligheten till ökad kroppskännedom genom en avskalad fysisk teknik. På Kävestas danslinje får deltagarna en stark teknisk bas samt träning i releasteknikens sätt att utnyttja kroppens möjligheter. En del av kursen fokuserar helt på det som vi har valt att kalla för tricks. Här blandas gymnastiska och akrobatiska moment med partnering och lyftteknik.

Kursen i modern och nutida dans har till syfte att förbereda för modern scenisk dans av idag och innehåller sceniska redovisningar i olika format och sammanhang.

Jazzdans

I jazzdansen ligger fokus på tyngd, motdrag och timing. Samspelet mellan dans och musik betonas. Träningens huvudsakliga inriktning är nutida jazz, men den innehåller även traditionell Mattoxteknik.

Balett

En grundläggande kurs där vi med ett modernt synsätt använder traditionens kunskaper inom Vaganovatekniken. Syftet med kursen är att eleverna ska få leva sig in i balettens rörelsespråk samt utvecklas inom dess teknik och kvalitéer. Vi vill att danslinjens elever ska känna sig starka och trygga inför framtida sökningar till högre dansutbildningar där balett ofta är ett av delmomenten.

Improvisation

Genom att laborera med dansens grundläggande element, individuellt och i grupp, ska improvisationen ge eleverna möjlighet att upptäcka nya rörelsesätt. Improvisation ska också användas som form för att utveckla kursdeltagarnas dansteknik.

Komposition

Kursen ska ge eleverna verktyg att skapa egna kompositioner. Eleverna kommer att få arbeta med att förvalta andras material samt med att utveckla och reflektera över sitt eget rörelsearbete. Handledning i eget soloarbete inför sökningar till högre utbildningar ingår också.

Produktion

Vårterminen innehåller två produktionsperioder. Båda perioderna avslutas med en dansföreställning där den ena helt består av elevernas egna koreografier och den andra sammanfattar hela året på danslinjen med både elev- och lärarkoreografier.

Vi fokuserar tillsammans mycket på att skapa en helhet i produktionsarbetet. Det innebär bland annat att formulera och utveckla en koreografisk idé, att skapa en struktur för framförandet och att framföra dansstycket. På danslinjens huvudsida finns länkar till bilder från tidigare produktioner.

Individuell undervisning

Du har individuell undervisning med dina lärare vid minst tio tillfällen. Då får du tillfälle att diskutera och arbeta med dina dans-utmaningar. Det kan handla om:

  • teknik
  • placering
  • uttryck
  • egna kompositioner
  • solon

Dansteori

Kursen i dansteori syftar till att ge ökad kännedom om dansen som konstform samt att ge en större medvetenhet om dansens olika användningsområden. Kursen innehåller bland annat danshistoria, analys och metodik. Det ges möjlighet till reflektion och diskussion där stor vikt läggs vid elevens eget initiativ.

Dansarens träning, anatomi & hälsa

En introduktionskurs som syftar till att ge kunskap om rörelseapparatens form, uppbyggnad och funktion, samt förebyggande av skador. Kursen utgår från praktisk träning och dansarens hälsa är hela tiden i fokus.

Musikteori, rytmik & röst

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i musik samt att genom musiklyssning utöka elevernas repertoarmedvetenhet. Kursen innehåller not- och rytmläsning, gehörslära, musiklyssning, musikhistoria, rytmik och röstträning.

Aktuellt & Valämne

Alla deltagare är med på Aktuellt och Valämne varannan vecka. Vid Aktuellt får skolan besök av föreläsare inom många olika områden. Vi har haft allt ifrån journalister till gycklare på besök.

Varje termin väljer du ett Valämne, som kan vara till exempel bokbindning, korsord, fysisk träning eller att se och analysera film. Du möter deltagare från de andra linjerna över ett gemensamt intresse.