Deltagare på Språkåret prövar en stjärnkikare.

Språkåret


Språkåret går inte att söka från och med vårterminen 2016.

Kontakt

Kontakta Håkan Olsson om du har frågor:

Telefon: 019 – 602 49 58
Mobil: 070 – 304 82 82
Mail: hakan.olsson@kavesta.fhsk.se