Lärare på allmän linje

Allan Anto - Personalbild
Allan Anto
E-post

Lärarassistent. Undervisar i Matematik.

Redigera

Wilhelm Björn - Personalbild
Wilhelm Björn
E-post
Tel: 019-602 49 73

Lärare i Engelska, Samhällskunskap och Religion. Undervisar även på Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Redigera

Caroline Borgström - Personal
Caroline Borgström
E-post
Tel: 019-602 49 56

Lärare i Svenska och Historia. Biblioteksansvarig.

Redigera

Björn Carenvall - Personal
Björn Carenvall
E-post
Tel: 019-6024972

Lärare i Matematik och Naturkunskap.

Redigera

Eva Egard - Personal
Eva Egard
E-post
Tel: 019-602 49 74

Lärare i Matematik och Naturkunskap. Pedagogisk samordning på Allmän linje.

Redigera

Jonas Gustavsson - Personalbild
Jonas Gustavsson
E-post
Tel: 019-6024972

Lärare i Matematik och Naturvetenskap. Undervisar även på Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Redigera

Maria Hultberg - Personalbild
Maria Hultberg
E-post
Tel: 019-6024973

Lärare i Engelska och Svenska.

Redigera

Tomas Jonsson - Personal
Tomas Jonsson
E-post

Lärare i matematik.

Redigera

Jenny Kraftling - Personalbild
Jenny Kraftling
E-post
Tel: 019-6024972

Lärare i Matematik och Naturkunskap.

Redigera

Tom Landberg - Personal
Tom Landberg
E-post
Tel: 019-6024955

Lärare i Samhällskunskap och Historia.

Redigera

Porträttbild av Maria Nilsson
Maria Nilsson
E-post

Lärare i Svenska, Historia och Svenska som andraspråk.

Redigera

Håkan Olsson - Personalbild
Håkan Olsson
E-post
Tel: 019-602 49 58
Mobil: 070-304 82 82

Liljeledare för Allmän linje. Lärare i Engelska.

Redigera

Karin Rognehag - Personal
Karin Rognehag
E-post
Tel: 019-6824974

Studie- och yrkesvägledare.

Redigera

Elisabeth Wood - Personalbild
Elisabeth Wood
E-post
Tel: 019-602 49 58

Lärare i Svenska och Historia.

Redigera