Två deltagare sitter på en bänk i solen och studerar.

Antagningskriterier för Allmän linje


Antagningsprocessen till Allmän linje består av att du skickar in en ansökan, samt kommer på en intervju hos oss. Alla som skickat in en fullständig ansökan blir inbjudna till en intervju på skolan.

Kom ihåg betyg & intyg

För att din ansökan ska vara fullständig måste du bifoga kopior på betyg eller andra intyg om var du studerat tidigare. Skicka även in kopior på arbetsgivarintyg om du arbetat.

Sökande som inte skickar in en fullständig ansökan blir inte kallade till intervju.

Varför behöver ni mina betyg och intyg?

Vi behöver se kopior på betyg och intyg för att kunna förbereda intervjun och avgöra hur lång din studietid blir.

Vi bedömer dig inte utifrån dina betyg, men behöver se vilka ämnen du har med dig för att kunna göra en plan för dina studier på Kävesta.

Jag har inga betyg, hur gör jag då?

Om du inte har ett slutbetyg från gymnasiet kan du fortfarande kontakta din förra skola och be om ett samlat betygsdokument. Det kan innehålla luckor eller ämnen du inte klarat av, men det viktiga för oss är att få en sammanställning av vilka kurser och ämnen du studerat.

Intervju och preliminär studieplan

Vid intervjun går vi igenom din studiebakgrund och dina mål med studierna, samt gör en preliminär studieplan. Intervjun utgör grunden för vilka vi ska erbjuda en plats på skolan.

Hur bedömer vi vilka som antas?

Ett grundläggande krav för att du ska kunna antas till Kävesta folkhögskola är att du har fyllt eller fyller 18 år den termin du börjar på skolan. Förutom åldersgränsen tittar vi på flera olika kriterier när vi avgör vilka sökande som erbjuds en plats på allmän linje.

Du som söker bör:

• Sakna grundläggande behörighet för högre studier
• Själv uttala intresse, behov och motivation för studier

Vi gör också bedömningar utifrån:

• Gruppsammansättning – det vill säga storleken på gruppen och fördelning av, ålder, kön, etnicitet samt studiebakgrund.
• Referensers synpunkter utifrån motivation och behov av utbildning.

Ansökan till nästa läsår

Efter varje läsår ansöker du om att få fortsätta nästa termin. Vi påminner om detta under vårterminen.

För att erbjudas plats till nästa läsår ska din studieinsats vara godkänd. Dessutom får du inte ha några obetalda räkningar till skolan.

Ansökan sker via Schoolsoft. Här hittar du fler sätt att ansöka.