Två deltagare genomför en laboration vid dammen.

Allmän linje – läs in gymnasiet på Kävesta

Allmän linje på Kävesta folkhögskola är till för dig som vill läsa in gymnasiet. Här kan du få grundläggande behörigheter, som behövs för att studera på högskola och universitet.

Om du har klarat Allmän linje är det ett bevis på att du har gymnasiekompetens, vilket är en fördel om du söker jobb.

Allmän linje finns på alla folkhögskolor i Sverige, och är tillsammans med Komvux de enda sätten att i efterhand läsa in behörigheter från gymnasiet.

Passar undervisningen på Allmän linje mig?

Undervisningen på de allra flesta folkhögskolor utgår ifrån samma principer som vi:

 • Folkhögskolestudier är studier för vuxna
 • Närvaro och aktivt deltagande på lektionerna är nödvändigt
 • Diskussioner och samtal är viktigare än prov

Undervisningen på allmän linje liknar delvis gymnasiet eftersom du:

 • Går i en klass som har många lektioner gemensamt
 • Har schemalagda studier hela dagen
 • Har lärarledda lektioner
Tre deltagare spelar fotboll på Kävesta. Sommargrönt gräs och lummig träd. I bakgrunden syns ett rött hus.

Tre deltagare spelar fotboll på Kävesta.

Närvaro och aktivt deltagande istället för prov

På allmän linje bedömer vi inte dina kunskaper och färdigheter med vanliga prov. Vi arbetar hellre med:

 • Diskussioner
 • Redovisningar
 • Praktiska övningar
 • Grupparbeten

Genom dessa metoder får du både visa dina ämneskunskaper och utveckla andra viktiga förmågor.

- På Kävesta lärde jag mig att ta för mig. Tidigare var jag inte bekväm med att prata inför folk, varken att diskutera i grupper eller att hålla redovisningar. Men det gör man hela tiden på Kävesta och det innebar en stor personlig utveckling för mig | Bishaaro Ahmed, Allmän linje 2012 – 2014

Bishaaro håller en presentation på Kävestadagen.

Bishaaro Ahmed håller en presentation på Kävestadagen.

Gemenskap, möten och närhet till lärarna

Undervisningen på allmän linje utgår ifrån gruppen, diskussioner och att praktiskt närma sig olika ämnen. Genom att samtala och arbeta tillsammans lär vi känna både varandra och oss själva.

- För mig var det viktigt att ingå i en gemenskap. Jag ville träffa människor som var i samma situation som mig, som jag kunde utbyta erfarenheter med. | Pelle Wångman, Allmän linje 2012 – 2013

På Kävesta har vi en hög lärartäthet och strävar efter att ha undervisning i mindre grupper. Du kan ha nära kontakt med både ämneslärare och mentor.

Behörigheter och Studieomdöme

När du är färdig med allmän linje kan du få med dig:

 1. Intyg om grundläggande och särskilda behörigheter
 2. Sammanfattande studieomdöme

Intyg om behörigheter ger dig möjlighet att ansöka till utbildningar på högskolenivå.

Studieomdömet används av högskola och universitet för att göra ett urval bland sökande med behörigheter från folkhögskola.

Läs gärna mer om behörigheter och studieomdöme.

En deltagare med svart hår, rakat på sidorna, kikar i ett mikroskop.

Laboration på naturvetenskapen.

Vilka ämnen läser jag på allmän linje?

På Kävesta folkhögskola läser du alla gymnasiegemensamma ämnen. Du läser alla ämnen samtidigt, som på gymnasiet. Hos oss läser du alltså även ämnen som du redan har betyg i. Du får då möjlighet att repetera och fördjupa dig ännu mer. Alla som går på allmän linje läser:

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Historia

Läs gärna mer om ämnen, behörigheter och inriktningar.

Inriktning, Valämne och Aktuellt ger dig mer än de vanliga skolämnena

För att variera undervisningen ingår även Inriktning, Valämne och Aktuellt på schemat.

Inriktning har du fyra lektionstimmer per vecka. Du väljer inriktning när terminen startar, och inriktningarna varierar från läsår till läsår. Tidigare har vi haft bl.a. Bild, Musik, Geografi och kulturer samt Svenska som andraspråk.

Valämne läser du varannan vecka, i blandade grupper med deltagare från skolans alla linjer. Valämnena varierar från termin till termin. Vi har tidigare erbjudit bl.a. Bokbinderi, Korsord, Filmanalys eller Fysisk träning.

Aktuellt innebär att alla deltagare på Kävesta träffas varannan torsdag för att lyssna på en föreläsning i aulan.

En deltagare läser en bok och har sin dator i bakgrunden.

Arbete med uppgift på lektionstid.

Hur länge studerar jag på Allmän linje?

För att få behörigheter och ett sammanfattande studieomdöme studerar du mellan 1 och 3 år på allmän linje. När du kommer på antagningsintervju gör vi samtidigt en preliminär studieplan. Din studietid beror på:

 • Hur mycket du har med dig från grundskolan och gymnasiet
 • Om du har tidigare arbetslivserfarenheter
 • Din studiemotivation och din studieinsats

Vad kostar det?

Alla deltagare betalar en månadsavgift för mat, läromedel och studieresor. Själva undervisningen kostar inte någonting.

Avgiften för deltagare på allmän linje är 1150 kr per månad.

Läs gärna mer om kostnader på allmän linje.

Antagningen

Alla som lämnar en fullständig ansökan får komma på intervju. En fullständig ansökan till allmän linje innehåller:

 1. Ansökan
 2. Kopior på betyg (eller samlat betygsdokument) från tidigare utbildningar
 3. Kopior på arbetsgivarintyg (om du har arbetat)
 4. Personligt brev

Läs gärna mer om antagningen till Allmän linje.

Sista ansökningsdag

 • 30 april 2018

Har du några frågor – kontakta oss gärna!

Tel: 019-602 49 50
E-post: info@kavesta.fhsk.se

Terminstider

Läsåret 2017 – 2018

 • Höstterminen: 22 augusti – 20 december
 • Vårterminen: 8 januari – 1 juni
 • Lov vecka 44, 8 & 13

Läsåret 2018 – 2019

 • Höstterminen: 22 augusti – 19 december
 • Vårterminen: 9 januari – 5 juni
 • Lov vecka 44, 8 & 16

Ansökan sker via Schoolsoft. Här hittar du fler sätt att ansöka.