Två deltagare arbetar med en docka som visar en människas inre organ.

Undervisningen på Allmän kurs

Undervisningen på allmän kurs utgår ifrån gruppen, diskussioner och att praktiskt närma sig olika ämnen. Vi har en hög lärartäthet och du kan i hög grad vara med och påverka undervisningens upplägg.

Undervisningen på de allra flesta folkhögskolor utgår ifrån samma principer som vi:

• Folkhögskolestudier är studier för vuxna
• Närvaro och aktivt deltagande på lektionerna är nödvändigt
• Diskussioner och samtal är viktigare än prov

Grupparbeten & diskussioner

När du studerar på folkhögskola gör du det inte ensam. Du arbetar mycket i grupp, men utgår ifrån dig själv och din egen identitet. Att arbeta i mindre grupper är viktigt för att vi ska lära känna varandra och oss själva. Vi diskuterar, debatterar och byter erfarenheter. Det stimulerar vårt kritiska tänkande och gör att vi utvecklas som människor.

Deltagardemokrati

Du, din klass och dina lärare kan prata om hur gruppen ska arbeta, och komma överens om ett sätt som passar alla. På skolan finns även flera olika grupper att engagera sig i, och en möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Du kan till exempel engagera dig i/som:

• Deltagarråd
• Kursråd
• Matråd
• Skyddsombud eller miljöombud

Uppföljning av dina studier

Vi tror inte att prov är rätt sätt att utvärdera dina kunskaper och din utveckling. Istället försöker vi hitta alternativ som redovisningar, skrivuppgifter eller diskussioner. Du kan ofta vara med och styra detta själv.

På Kävesta har du en mentor, och ni tillsammans stämmer kontinuerligt av hur det går för dig med studierna. Du har chansen att ta upp saker som fungerar eller inte fungerar. Din mentor pratar med dina övriga lärare, och kan sen diskutera med dig hur det går.

När du är klar med dina studier får du inga betyg i enskilda ämnen. Istället får du en samlad bedömning av din förmåga att studera vidare på universitet och högskola: ett sammanfattande studieomdöme.