Sammanfattande studieomdöme

Sammanfattande studieomdöme är folkhögskolans motsvarighet till ett slutbetyg från gymnasiet. Studieomdömet visar hur väl rustad du är att studera vidare på universitet och högskola.

Studieomdömet har främst betydelse när du söker till högskola och universitet. Deltagare från folkhögskola som har intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme söker i en egen urvalsgrupp.

Gemensam bedömning – inga prov

Alla lärare du har haft gör en gemensam bedömning av din studieförmåga. Din studieförmåga bedöms inte genom vanliga prov.

Det betyder att:

 • Du får inte betyg i enskilda ämnen
 • Det är viktigt att du har en god närvaro
 • Det är viktigt att du deltar aktivt i alla delar av undervisningen
 • Du kan inte välja bort några ämnen

Du läser samtliga ämnen eftersom din studieförmåga bedöms som en helhet. Om du redan har betyg i exempelvis matematik får du alltså inte välja bort matematikundervisningen. Istället har du möjligheten att repetera och fördjupa dina kunskaper.

Sjugradig skala

Studieomdömet är indelat i en sjugradig skala:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god till utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God till mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god till god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)