Personal på Allmän kurs

Linjeledare

Eva Egard - Personal
Eva Egard
E-post
Tel: 019-602 49 56
Mobil: 076-118 54 00

Linjeledare Allmän kurs. Specialpedagog.

Redigera

Lärare

Allan Anto - Personalbild
Allan Anto
E-post

Lärare i Matematik.

Redigera

Wilhelm Björn - Personalbild
Wilhelm Björn
E-post
Tel: 019-602 49 73

Lärare i Engelska, Samhällskunskap och Religion. Undervisar även på Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Redigera

Caroline Borgström - Personal
Caroline Borgström
E-post
Tel: 019-602 49 56

Lärare i Svenska och Historia. Biblioteksansvarig.

Redigera

Björn Carenvall - Personal
Björn Carenvall
E-post
Tel: 019-6024972

Lärare i Matematik och Naturkunskap.

Redigera

Maria Friberg - Personalbild
Maria Friberg
E-post

Lärare.

Redigera

Jonas Gustavsson - Personalbild
Jonas Gustavsson
E-post
Tel: 019-6024972

Lärare i Matematik och Naturvetenskap.

Redigera

Maria Hultberg - Personalbild
Maria Hultberg
E-post
Tel: 019-6024973

Lärare i Engelska och Svenska.

Redigera

Tom Landberg
Tom Landberg
E-post
Tel: 019-6024955

Lärare i Samhällskunskap och Historia.

Redigera

Porträttbild av Maria Nilsson
Maria Nilsson
E-post

Lärare i Svenska, Historia och Svenska som andraspråk.

Redigera

Håkan Olsson - Personalbild
Håkan Olsson
E-post
Tel: 019-602 49 58
Mobil: 070-304 82 82

Lärare i Engelska.

Redigera

Stefan Pettersson - Personalbild
Stefan Pettersson

Elevassistent.

Redigera

Maria Renntun
Maria Rentunn
E-post

Lärare i Matematik och Naturkunskap.

Redigera

Karin Rognehag - Personal
Karin Rognehag
E-post
Tel: 019-602 49 74
Mobil: 076-844 73 00

Studie- och yrkesvägledare. Undervisar i rörelse och hälsa.

Redigera

Maria Sedell
Maria Sedell
E-post

Lärare i Svenska.

Redigera

Eva Williams - Personalbilld
Eva Williams
E-post

Lärare.

Redigera

Elisabeth Wood - Personalbild
Elisabeth Wood
E-post
Tel: 019-602 49 58

Lärare i Svenska och Historia.

Redigera