Hantverkshuset bakom ett träd.

Kostnader på Allmän kurs

Vad kostar det att studera på allmän kurs på Kävesta? Undervisningen på Kävesta är precis som på alla andra folkhögskolor kostnadsfri.

Däremot betalar alla kursdeltagare en fast månadskostnad för mat, läromedel & studieresor.

Eventuellt överskott för studieresor och läromedel återbetalas vid läsårets slut.

Läsåret 2018 – 2019

  • Läromedel & studieresor: 300 kr
  • Mat: 850 kr

Totalt: 1 150 kr per månad


Läsåret 2019 – 2020

  • Läromedel & studieresor: 300 kr
  • Mat: 900 kr

Totalt: 1 200 kr per månad


Hur finansierar jag studierna?

De två vanligaste sätten att få pengar till sina studier på folkhögskola är studiestöd från CSN eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

CSN – bidrag och lån

Du som studerar på folkhögskola kan få studiestöd från CSN. Hos CSN kan du ansöka om studiehjälp, studiebidrag och studielån.

Folkhögskolans informationstjänst (FIN) har ett informationsblad om studiestöd för deltagare på folkhögskola:

Studiestöd för folkhögskolestuderande 2018 (pdf)

Kontakta i första hand CSN för frågor om studiehjälp, studiebidrag och studielån:

Kontaktuppgifter CSN

0771-27 60 00
www.csn.se

Vanliga frågor om CSN

Här svarar vi på ett par vanliga frågor om CSN.

Försäkringskassan – aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Om du studerar på Allmän kurs och har en funktionsnedsättning så kan du få aktivitetsersättning via Försäkringskassan.

För att kunna få aktivitetsersättning ska du:

  • vara mellan 19 och 29 år
  • ha en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig för att bli klar med grundskolan eller gymnasiet
  • vara försäkrad i Sverige, och ha varit försäkrad när du blev sjuk

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer och ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.