Utvärderingar

Deltagarna ges möjlighet att utvärdera varje kurs när den slutar, antingen muntligt eller skriftligt.

Verksamheten utvärderas också hela tiden i dialoger mellan deltagare och lärare, exempelvis vid veckomöten, planeringssamtal och uppföljande samtal med mentorer (minst två gånger per läsår).

Deltagare som söker till högre utbildningar efter Kävesta följs av sina lärare, så att kursen vid behov ska kunna ändras för att bättre möta de krav som deltagarna ställs inför.

Utvärderingar av skolans verksamhet

Under läsåret kan olika övriga utvärderingstillfällen förekomma. Dessa berör inte deltagarnas studieförmåga, utan i regel handlar det om deltagarnas syn på skolans verksamhet. Framför allt handlar det om utvärderingar som görs av skolans huvudman (Region Örebro län), eller Folkbildningsrådet.