Sammanfattande studieomdöme

Folkhögskolor ger inte betyg i enskilda ämnen. Deltagare på Allmän kurs kan istället få ett sammanfattande studieomdöme. Studieomdömet beskriver deltagarens studieförmåga.

Gemensam bedömning

Lärarna gör gemensamt denna slutbedömning. Uppföljning av deltagarens studieförmåga ska ske:

 • inom lärarlaget
 • i regelbundna samtal mellan deltagare och lärare

Egen urvalsgrupp till studier på universitet och högskola

Studieomdömet har främst betydelse vid ansökan till högskola och universitet. Deltagare från folkhögskola, med intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme är en egen urvalsgrupp.

Vad vägs in i begreppet studieförmåga?

Deltagarens studieförmåga bedöms utifrån fyra faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Om du vill veta mer om bedömningen, se sid 4-5 i Anvisningar för folkhögskolans studieomdöme.

Studieomdömets skala

Deltagarens studieförmåga bedöms på en skala med sju steg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god till utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God till mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god till god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Omprövning av studieomdöme

Deltagare som tycker att studieomdömet är felaktigt kan begära omprövning av omdömet hos skolans rektor.

Studieomdömen kan inte överklagas till Folkbildningsrådet (FSR) eller till annan organisation utanför skolan.