Stöd för personer med svenska som andraspråk

För personer med svenska som andraspråk finns fyra olika möjligheter till stöd:

  • Språkåret
  • Inriktning Svenska som andraspråk
  • Svenska som andraspråk i integrerade klasser på Allmän linje
  • Extra språkstöd

Språkåret

Språkåret är en egen utbildning för deltagare med minst SFI D (eller motsvarande) som vill och behöver stärka sina kunskaper i svenska språket. Målet är att deltagarna ska uppnå språkfärdigheter som gör att de kan påbörja studier på Allmän linje.

Inriktningen Svenska som andraspråk

Inriktningen Svenska som andraspråk är obligatorisk för deltagare på Språkåret, och valbar för deltagare på Allmän linje. Lärare kan rekommendera deltagare som går på Allmän linje att delta i inriktningen. Inriktningen ges fyra lektionstimmar per vecka. Mer information om inriktningar på allmän linje.

Svenska som andraspråk i integrerade klasser

Deltagare på Allmän linje som läser ”Svenska” och ”Svenska som andraspråk” studerar tillsammans i samma klass.

Extra språkstöd

Extra språkstöd ges främst till deltagare på Allmän linje och Språkåret som behöver individuellt stöd i svenska som andraspråk. Extra språkstöd kan ges till deltagare på skolans alla linjer, efter överenskommelse.