Stöd för personer med svenska som andraspråk

För personer med svenska som andraspråk finns följande möjligheter till språkstöd:

  • Svenska som andraspråk
  • Inriktning engelska
  • Individuellt stöd efter överenskommelse
  • Bravkod – individuell träning i lästeknik